Gagauziyada uşakları ilk klaslara kablederlär. Angı kurallara görä bu proţes geçiriler, annattı avtonomiyanın üüretim bakanı Natalya Kristeva.

Her yıl üüretim planına görä ilk klaslara uşakların kabledilmesi iki etapta geçiriler. İlk etap, Natalya Kristevanın laflarına görä, Kirez ayın 14-dä başarlandı. Bakarak buna şindän sora var nasıl esaplamaa kaç ilk klas Gagauziyada ceviz ayın birindä açılacek.

NATALYA KRİSTEVA, Gagauziyanın üüretim bakanı: «İlk etapın çıkışlarına görä bizdä 68 klas kuruldu. Bu yakın 1400 ilk klaslarda üürenici, ama bu sayı taa üselecek neçin ki anaların-bobaların çoyu üüretim kurumnarına üüretmäk yılına kaarşı gelerlär. Bu üzerä Harman ayın ortasında uşakların sayısı taa çok olacek».

Bakmayarak buna, üüretim bakanı paylaştı kahırlı tendentiyalan, baalı uşak başçalarında hem okullarda uşakların sayısının azalmasınnan. Sade bu yaz kurumnardan çok üürenici gitti.

NATALYA KRİSTEVA, Gagauziyanın üüretim bakanı: «Bu baalı onunnan, ani aylelerin çoyu yaşamak erlerini diiştirerlär, baalı zor soţial-ekonomika durumunnan nicä devlettä, ölä komuşu devlettä dä. Biz bölä işi bitki 3-4 yıl esaplamadıydık. Sade bu yaz okullardan şindän sora 205 kişi gitti, uşak başçalarından-98 uşak».

Hep okadar üüretim bakannıı umutlanȇr ki toplyabilecek ilk klaslara üürenicileri. Kabledilmiş kurallara görä ilk klaslar küülerdä diil taa aaz 15 uşaktan lääzım kurulu olsun, kasabalarda – dil taa aaz 25-tän. Ama praktikaya bakarak sayı klaslarda nicä taa aaz ölä taa çok da olȇr.

NATALYA KRİSTEVA, Gagauziyanın üüretim bakanı: «Bizdä var ölä yaşamak punktları, neredä pek zor bukadar uşak ilk klasa toplamaa. Bu Ruskaya Kiseliya, Ferapontyevka, Budjac hem Kotovskoe küüleri, neredä 10 uşak da yok. Ama hep okadar biz bu üüretim kurumnarına yardım edecez. Çoyu onnardan uzak kasabalardan bulunȇrlar, uşaklar da küçük, ama onnarda var hak kendi küyün okulunda üürenmää».

Yaşamak eri prinţipı ilk klaslara kabledärkän yok, onuştan ana-boba var nasıl uşaan dokumentlerini herbir üüretim kurumuna versin. Önemli ki orada o vakıt serbest erlär ilk klslarda olsun. Nesoy sa kontrol testları ki bakmaa nekadar uşak okula hazır bir dä üüretim kurumunda avtonomiyada geçirilmer. Lääzım nışannamaa, ani dokumentlerin kabledilmesinin 2 –ci etapı Harman ayın 12 başarlanȇr. Bundan sora Harman ayın 15-dän şindän sora herbir okulda lääzım belli edilsin listelär neredä belli edili uşaklar kimi ilk klaslara kablettilär.