Gagauziyada bakalavr ekzamennerini verä bildi 90 zeedä 12 klasların başarannarı. Bunu avtonomiyanın üüretim bakanı Natalya Kristeva haberledi, intervyu vereräk bizim kanala.

Bu takım çıkışları başarannar kazandılar kullanıp iki  ekzamen sesiyasını. Çıkışta yakın 93 proţent üürenici olabildi bakalavr statusunu kabletsin.

NATALYA KRİSTEVA, Gagauziyanın üüretim bakanı: «Pazertesi günü bitki diplomnar başarannara verildi. Bütünnä 489 kişi 2022 yılda ekzamen verdi. Bundan kaarä 15 uşak bıldırkı yıllardan borçları vardı. Ama çıkış bit taa sık bu yılın başarannarına görä yapȇrız. 489 üürenicidän 453 kişi bakalavr statusunu yaptı».

Bölä çıkışlara üürenicilär diil birdän etişmää becerdilär. İlk turun çıkışları pek sevindirmedilär. Yakın 100 başaran verämedi ekzamenneri.

NATALYA KRİSTEVA, Gagauziyanın üüretim bakanı: «Güceneriz, ani bu yıl 35 uşak verämedilär hepsi ekzamenneri. Var prost notalar 1-2 predmettä. Bundan kaarä var bir başaran, angısını heptän kooladılar ekzamendän zerä o saklı informaţiyayi da kullandı ekzamenneri verärkän. O üüreniciyi dil sade kooladılar, ama taa ileri verilmiş ekzamennerin notalarını da saymadılar».

Üürenicilär, kim ilk kerettän verämedi ekzamenneri, ikinci sıra denedilär bunu yapmaa. Çoyuna bu denemäk başarlı çıktı. Bundan kaarä kimisi apeläţiaya notalarını verdilär. Bundan sora çoyun notaları da diyşti.

NATALYA KRİSTEVA, Gagauziyanın üüretim bakanı: «İlk sesiyadan sora 99 başaran ekzamenneri verämedi. Apeläţiyadan hem ikinci sesiyadan sora bizdä kaldı 35 kişi borçlan. 50 — dän zeedä uşak kullandı ikinci denemeyi, o üç hazırlamak aftadan sora oldu, da  hepsi bu ii çıkışlara getirdi».

Te o liţeycilär, angıları ikinci turda da verämedilär kimi ekzamenneri, var nasıl taa iki yılın süresindä bunu yapsınar. Ama önemli vakıtçasına listeya yazılmaa. Bunu lääzım küçük ayın 15-nädän yapmaa. Er kaçırmaa bu vakıdı, ozaman bu başaran kaybedecek kolaylıı bakalavr ekzamennerin sesiyasında pay almaa, urguladı üüretim bakanı Natalya Kristeva.