GHT Prezidiumu gene inkär etti bir grupa deputadın istemesini çaarılsın sirasız toplantı 2 soruşlan harman ayın 3-dä. Hep okadar ama 16 deputat toplandılar kayıl olmadıklarını prezidiumun bu kararınnan.

Deputatlar harman ayın 3-dä plannara koydular açıklamaa soruşları, angıları harman ayın 16 –na deyni bakıldı prezidium kararında, o üzera nicä haberlendi GHT saytında kanon kurucuların öndercileri inkär ederlär 16 deputat kursunnar sırasız toplantıları, neredä açıklayaceklar At-Prolin fermanın soruşunu hem 2 seçim dolayında deputatların ayırmasını.

Nicä haberledilär toplantıda deputatlar, söz gider millet bücetından paraların erleştirmesinin etiştirmesi için harman ayın 7-dän, neredä var izin, ki paranın eri belli edilsin hem artık 2 deputat seçilsin: Valkaneşin hem Çok-Maydan küüyün dolaylarına deyni. Vakıt gider, da at ferması var nasıl kaybetsin verilmiş Moldovadan yanı paraları, angıları etiştirilmärsadı erleştirilmää bu ay, verileceklär Moldovanın başka dolaylarına. Hep ölä deputatlar diil kayıl soruşlan, ani artık yarım yıldan zeedä 2 seçim dolayından ayırmadılar deputatlar GHT, ne bakılı Gagauziyanın seçim kodeksında.

VLADİMİR KISSA, GHT deputatı: “Prezidiumda var üristlar, angıları bilerlär, ani toplantıları var nasıl kursunnar deputatların 3-cü payı, GHT öndercisi hem Gagauziyanın Başkanı. Büün var nasıl sölemää, ani onnar isteyip ta inkär ettilär, mutlaka daava açılsın lääzım”.

NİKOLAY DUDOGLO, GHT deputatı: “Onnarın oturuşlarına biz da katılmayacez, ozaman neyä çıkacez”.

LEONİD KİOSÄ, GHT deputatı: “Sessiya hem oturuş çaarıldı, önderci mutlaka lääzım olsun, ama yok, onnar kuvetleri köstekleerlär”.

İVAN DİMİTROGLO, GHT deputatı: “Sıradakı kanonnara karşı koymak, çünkü önderci lääzım gelsin, dä açsın oturuşu, yoksadı da prezidiumun kararı”.

ELENA ÜRÇENKO GHT deputatı: “Saa olunuz, ani tutturdunuz benim kasabamın soruşunu finanslamak için hem da taa bir Gagauziyanın seçim kodeksına karşı koyerız, çünkü seçimneri taa geçirmedik”.

OLEG ORLİOGLO, Gagauziyanın Düzüntücülük bakannıın başı: “Herlim 16-da bakarsaydılar da, var nasıl geç kalalım, çünkü var annaşmanın sıraları, neredä bakılı, ani paraların erleştirilmesi lääzım olsun, da verilsinnär çıkışlar bu işlär için Moldovanın kuvetlerinä”.

Toplanılmış deputatlar kararladılar açmaa daava işini prezidiumun adına inkär etmäk için. Getirderiz aklılarınıza, ani harman ayın 2-dä GHT öndercileri tiparladılar izini, neredä inkär ettilär bir grupa deputatların istediklerini geçirmää oturuşu, ki bakılsın At-Prolin fermasına finansların geçirmesi hem 2 seçim dolayında seçimlerin geçirmesini.