Bu yıl hava koşulları belli ettilär kendilerini kuancılıkta da. Çoyu kuancılar bu yıl alamadılar bal türlü büümnerdän kuraklıın beterinä. Topladılar salkım hem ay çiçeendän bal. Paa bu yılkı bereketä taa diil belli.  Üç kardaş, angıları kurdular kurumu, neredä tutȇrlar 600 hotul hem çıkarȇrlar bal, annattılar çekim gruppamıza, neylän büün yaşȇr kuancılar hem nesoy problemalarlan karşı gelerlär.

Moldovada kuancılık sayılȇr anılmış zanaat zengin istoriyasınnan hem üzlän kuancıylan. Bir keret sevdiinän hotulları hem balı zor onnarlan ayırılmaa. Üç kardaş  Andrey, Vladimır hem Sergey ilktän kendibaşına çalışardılar, sora kararladılar toplanmaa bireri da kurdular kurumu. Büün onnara deyni kuancılık yaşamanın maanası, yazı-kışı onnar baalı kuannarlan, söler Andrey Koltuk.

ANDREY KOLTUK, kuancı: “Onu yoknicä kullanmaa sade nicä bizness. Erlem kulanarsaydık onu nicä bizness, kuannar duyȇrlar, açan onnarı severlär, sän onnarı seversin, onnarda seninnän ölä. O diil maşına. Bän zanaatlandım maşınalarlan, orada da lääzımdı sevmää işi, zerä açan sän havezlän yapȇrsın işini, başarlarından belli olȇr. Canını lääzım işä koymaa”.

VLADİMİR DEMERJİ, kuancı: “Açan ilk keret bän sattım kendi yarım flägayı ballan, da aldım elimä parayı düşündüm, var nicä işlemää, da yavaş — yavaş daldım, da 14 yaşından baaladım kendimi kuancılıklan. Şindi dört yıl  bireri gitmerim, zanaatlanȇrım sade onnarlan”.

Bu yıl suuk ilkyaz hem kuraklık belli ettilär kendisini  kuancılık bölümündä. İİ bereket aldılar salkımdan, ondan sora hepsi kurudu. Şindi  çıkarȇrlar bal ay çiçeendän. Bu yıl bal pek kalıteli, çünkü az nemnik var.

ANDREY KOLTUK, kuancı: “Bu yıl salkım balını aldık yakın 30 kilä hotuldan, ay çiçeendän taa yok nicä söleyim, zerä toplȇȇrız, da bilmerim ne çıkacek”.

Bu yıl kuancılık kanonuna yazıldı diişilmeklär, angıları baalı  kuancıların işinnän, hotulların sayıya koymasınnan.  Erlem ileri onnarı sayıya koyardılar erli primariyalarda, şindi diişlmeklerä görä  onlayn sistemasına. Önemli  punkt kuannarın koruması. Çiftçi kurumnar haberlemedään kuancıları yok nicä serpsinnär kırları. Andrey Koltukun laflarına görä, bakmadaan  diişilmeklerä, angıları lääzım durumu doorutsunnar bölümdä, o hep okadar pek az kableder yardım devlet tarafından.

ANDREY KOLTUK, kuancı: “Duyȇrım ani çftçilerdä çekedecek panika kuraklıın beterinä, bän düşünerim, ani bizi kuancıları biri esaba almayacek. Neylän biz taa prost onnardan? Biz hep ölä koyȇrız para, bekim bizim paralar diil ölä büük, nicä onnarda. Onnarda büük gelirlär”.

Kurumda var 600 hotul, ondan kaarä, ani onnar toplȇȇrlar bal, aldılar eni avadannıkları ki başka kuan mallarını yapmaa. Ama şindi savaşȇrlar vakıdında çekmää balı hem başlayaceklar hazırlamaa kuannarı kışa.