Komratta Fedko sokaan yaşayannarı 3-cü yıl bekleerlär örümäk yolunu yapsınnar. Bu işlär geçennerdä başladı. Proektin geliştirmesi için Svetlana Dimitroglo annadȇr.

Fedko sokaan merkez kısımında eni örümäk yolun düzülmesi için yaşayannar 3 yıl kaçınȇrlar. İşlär artık başladılar.

«Trotuarda yoktu nicä ne uşakar gezinsinnär, ne koläskaylan gezmää, yayan yoku nicä örümää. Problemni erdi».

«Bu yoldan uşaklar gezemärdilär, insan panayıra gider, çok kişi buradan geçer. Burası merkez er. İslää, ani bizi da işittilär da enilederlär trotuarı. Trotuar halizdän problemniydi».

«İslää, ani yolu yapȇrlar, zordu gezmää».

Eski trotuarı daadȇrlar hem paklȇȇrlar kasabanın Komunal izmetin çalışannarı. Brusçatkayı hem bördürları podrädçik yapacek.

SERGEY ANASTASOV, Komrat kasabasının başı: «Eski asfalt çıkarılȇr. Bunu yapȇrız primariyanın kuvedinnän. Ödenecek sade brusçatkanın hem bordürların koyulması. Trotuarın genişlii 2 metra olacek, ona harcanacek 2 kv m. Proektin paayı 800 bin ley».

Lenina-Fedko köşesi taa bir proektin sebepi oldu. Köşedän yolu genişlederlär. Bördürlar artık koyulu. Yol genişlener bir metraya, uzunnu 50 metra.

SERGEY ANASTASOV, Komrat kasabasının başı: «Lenina-Fedko çatraa problemni. Bu yol halizdän regional yolu ük maşınalarına deyni, angıları Kantemirä gederlär. Sapmak köşesi küçük. Tırlar asfaltı koparȇrlar, bunun için sıra geler onu genişletmää».

Komrattan geçän ük maşınalarına var maasuz millet marşrudu, angısı geçer Lenina-Fedko sokaan çatraandan.