Ȇpidemiologiya durumu Moldovada hem Gagauziyada kötüleşer. COVİD -19 virusunnan hastaların sayısı zeedelener. Komratta kovid merkezi enidän açıldı. Korunmak kolaylıkların metodları hem vakţinaţiyasının lääzımnıı için doktorlar anadȇrlar.

Komrat dolay bolniţasının kovid merkezi doldu hastalarlan. Orak ayın 26-nda merkezdä 40 insan vardı, koronaviruslan hastaların arasında 19 uşak hem 21 büük insan. Paţietlerdä orta hem aar forma gözlediler, söledi Komrat bolniţasının başı Nina Raylän. Kovid merkezi enidän açıldıynan 15 olay koronavirus hastalıınnan vardı. Bir aftanın içindä kovid merkezindä hastaların sayısı 25 kişiya kadar büüdü. Covid merkezi tekrar işini başladı orak ayın 19-da.

NİNA RAYLÄN, Komrat dolay bolniţasının başı: «Bölüm açıldı. Bolniţaya koyȇrız orta aarlıında me aar hastaları.  En kötü halda bulunan hastaları Kişinöva yollȇȇrız».

Koronaviruslan hastaların zeedelenmesinä sebep oldu o, ani Dünnä saalıı korumak kurumu teklif etti hepsi devletlerä maska rejimına dönmää. Komradın saalık merkezlerindä hem bolniţasında maskaları doktorlar hiç çıkarmadıydılar da, kimi kurumnar kasabada insanı korumak için birär içyanına kolvererlär hem maskalarlan.

Koronavirustan en ȇfektiv korunmak aşılamak sayılȇr. Yaşayannarın arasında aşılamak sorumnu pek diil, ama onsuz ȇpidemiya koşullarında zor olacek ensemää hastalıı, söleer  Komart saalık merkezin aylä bölümün başı Lübov Bargan.

LÜBOV BARGAN, Komrat saalık merkezin aylä bölümün başı: «Epidemiya zamanında gözledildi, ani aşılamış insannar ilin koronavirusu geçirdilär. Belli ki o da çekiler insanın imunitetindan aar hastılıklarından. İnsan aşılanmışsa COVİD hastalıı verer şansı yaşamaa zorlatmadan güüdeyi».

Moldovanın saalık ministerlii çıkardı kararı, ani orak ayın 25-dän başlȇȇr aşılamak zamanın taa bir ȇtabı. Regionun yaşayannarı kendi bakışlarını aşılamaya açıkladılar.

«İnsannar, angıları aşılandılar, kär ulaştıysalar da koronaviruslan, ilin hastalıı geçirdilär. Bän sayȇrım, ani kim aşılanȇr-o kendisini hastalanmaktan koruyȇr».

«Bu soţial soruşu benimcä. Nekadar o taa hızlı çözülecek, okadar taa hızlı da kendimizä gelecez. Bän hastalanmadım, ama aşılandım, ikisini dä koydum».

Büünkü günä Komradın saalık merkezindä var Sinovac hem Sinofarm aşıları. Onnar da kim isteer Pfayzer koymaa beklemäk listesinä yazılȇlar.