50 sportçudan zeedä devletin üülen tarafından toplandılar Komaratta, ki belli etmää  en kaavi şahmatistları 4 kategoriyada aşa görä. Üç günün içindä şahmata taftalarında  geçti kızgın hem kaavi oyun. Taa geniştän süjetımızda.

Yarışmaklarda payaldılar Gagauziyanın hem dolay kasabaların, küülerin kaavi şahmatistleri, angıları koyup bütün kuvetlerini, çıktılar finala. Çoyu partiyalar şürtülär saatlarlan, çünkü karşı karşıya geldilär  Moldovanın halklararası  çempionarı. Okadar ki diil hepsinä uydu taramaa hepsi partiyaları, vardı yanışlıklar da. Oyuncuların laflarına görä, turnir angısı adalı halklararası şahmata gününä, geçti üüsek uurda, konkurentlar da pek islää hazırdılar.

Turniri kararladılar geçirmää analar-bobalar barabar şaşki hem şahmata federaţıyasınnan. Trenerın Andrey çeşmedjının laflarına görä oyun geçti üsek uurda, çünkü çoyu pay alannarın var razrädları bu sport soyunda.

Gençlik hem sport bakanıın  başı  Sergey Stoyanoglo nışannadı, ani turnir verer kolaylık  göstermää kendi  becermeklerini hem ani şahmata oyunu ilerler regionda, bakmadaan, ani diil hepsi küülerdä var çevrelär.

Bitki yıllar şahmata oyununnan taa çok uşak meraklanȇr diil sade bizim devlettä, ama aşırıda da, da bu getirer ona, ani peydalanȇr kaavi konkurenţiya.  Uşaklar urguladılar, ani ayırdılar bu sport çeşitini, çünkü o kaavileştirer fikiri, insan olȇrb esaplı hem bir keret oynadıınan meraklanȇr çok vakıda.

Yarışmakların çıkışlarına görä 24 taraycı kabletti diplomnarı hem para baaşışlarını. Nışannayacez ani bu yıl beş şahmatıst  Gagauziyadan tanıdaceklar avtonomiayi hem devleti  Evropa hem dünnä yarışmaklarında, angıları geçeceklär  ceviz ayında Gruziyada, Batumi kasabasında hem  kasım ayında Türkiyedä Antaliya kasabasında.