Türkiye Büükelçisi Moldovada iş uurunu cumaa günü başarêr. Onun çalışmak vakıdında Ankaranın hem Kişinövun aralarında baalantılar üüsek uura kalktılar. Orak ayın bitkisindä bu yıl Gürol Sökmensüer görevindän kolveriler.

4 yıl diplomat öndercilik uurunu ilerletti Türkiye tarafından Moldovada. Dış işleri politika uurnda Gürol Sökmensüer artık yıllardır işleer. Büükelçi haberledi, ani herzaman destek oldu Gagauz Erinä Moldovanın sınırlarında, da var umudu ani baalantıları özel durumda ilerleyeceklär gagauz avtonomiyasınnan, çünkü dış işleri politika uzmanı nasaat verdi gagauzlar korusunnar hem hodullansınnar dedelerinin mirasınnan.

“Benim en anılan anım baalı gagauzlarlan, açan ilk sefer onnara gittim, nekadar şaştım onnarın imeklerinä, malilerinin örmelerinä hem tantelilerinä. Aklıma o kıpım geldi benim malim, onnarın saaatları bizimkililärlän bir. Yabancı hiç duymadım kendimi, okadar sevdim, ani unutamam”.

Gürol Sökmensüer hep ölä Moldovanın yaşayannarına danıştı, ki ileri dooru da hep bu uurda geliştirsinnär Türkiyeylän baalantılarını, gagauzlarlan soydaş baaları var. Büükelçi umudunu kesmeer, ani olacek kolaylıı ötää dooru da gelmää Gagauziyaya.

«Ne isteerim dilemää — sevgi, saygı hem güç, annaşılsın aralarında herbir söz, bu en önemli. Bizä sıra geldi zor, kolay da gerçekleştirmää proektları, neylan mutlu yaşayannar da. Biraz dalgalandırêr, ani görämeyecäm işledilän proektlarımızı, angıları gerçekleştirilecek güzä, ama ne yazık ki bän olmayacam burada, ama benim görevimdä olannar da meraklı ki hepsi tamannansın”.

Gürol Sökmensüer Türkiye büükelçisi görevindä Moldovada çalıştı 2018-ci yıldan, onun iş uuru tamannanêr bu ayın bitkisinä.

Görevini Moldovada bitirärkana Gürol Sökmensüer GRT kanalına verdi intervyu.