Çadır kasabasında orak ayın 16-da geçti anmak olayı, angısı adalıydı Türkiye devletin demokratiya hem Millet birleşmesi gününä. O günü Türkiyedä anêrlar devlet kalkıntıların kurbannarını, angıları orak ayın 15-dän -16-na gecä kendi canını kurban ettilär ki devletini korumaa.

En büük kalkıntılar geçtilär gecä orak ayın 15-dän 16-na gecä Ankara  hem  Stambul kasabalarında. Kalkıntının pay alannarı açtılar ateşi Ankaranın önemli strategiya kurumnarına. Onnarın arasında poliţiya merkezleri,  Türkiye Prezidentin rezidenţiyası.

2018 – däTürkiye halkına saygı hem acızgannıını göstereräk hem destek vereräk,  Çadır kasabasında koyuldu anmaktaşı. Onda yazılı Türkiyenin 251 vatandaşı, angıları geçindi kendi devletini koruyarak.

Gürol  Sekmensüer, Türkiye Büükelçisi Moldovada: «Bu duygumuzu sizinnän beraber yaşamaktan bän büük bir mutluluk duyȇrım. Türkiye cumhuriyetinin acısını kardaşlarımızın, soydaşlarımızın, sizlerin bizimnän birliktä yaşamaları bizim için çok paalı. Bän büün aramıza katılan herkezini şükür ederim ki bu olaya geldi. Hepinizä teşekkür ediyorum”.

Gagaziya Başkanı İrinaVlah nışannadı Türkiyenin büük yardımını gagauz halkına.  O çirkin zamanda gagauz halkı hep ölä kahırdaydı o kötü oluşları  için, söledi başkan.

İrinaVlah, Gagaziya Başkanı: «O tragediya oluşlarında gagauz halkı bütün ürektän barabar türk halkınnan kahırlanardı. Biz kahırlanardık, nicä olacek yarınkı gün, nesoy zamanda yaşayacek bizim uşaklar. Bän çok kerä getirerim aklıma sayın Recep Tayyip Erdoganın laflarını, açan o  bulunardı Gagaziyada: “Biz bir büük 300 millionnuk ayleyiz”.

Gagaziya Halk Topluşun başı Dmitriy Konstantinov nışannadı, ani gagauz halkı her keret hazır Türkiye devletinä, yaşayannarına destek olmaa, nicä da  Türkiye devleti gagauz halkına.

Dmitriy Konstantinov, Gagaziya Halk Topluşu başı: “Biz  bu günü sizinnän burada bulunêrız ki anmaa hepsi bizim Türkiye arkadaşlarımızı, angıları kaybettilär yaşamasını 6 yıl  geeri. Bu gün bulunêrız burada getirmää aklımıza ne  zorluk geçirdi Türkiye, türk halkı. Biz büün isteeriz açıktan sölemää, hepsi bizim kan kardaşlarımıza, Türkiyenin insannarına: biz gagauzlar zor vakıtlarda sizin yanınızdayız, bunu biläsiniz”.

O kötü oluşlarda 200 kişidän zeedä geçindi, 2000-dän zeedä insan yaralandı,  en büük kasabaların sokaklarına büük zarar oldu.