Orak  ayın  17-dä  Çadır  kasabasının  meydanında  geçti  miting üüsek paalara karşı.  Biz lafettik  kasabasının yaşayannarınnan da üürendik onnarın  bakışlarını  mitinga, hem nicä  üüsek   paalar  diiştirdi  onnarın yaşamasını.

Büük  paalar — o  bir tema,  angısı Moldova  devletin  insannarını pek raatsız eder  hem kahırlandırêr.  Bizim  devletimiz karşlaştı   pek  büük   paalarlan, her  gündän günä  paalar   diişiler. İnsannar umutlanêr,  ki  onnarı  işideciklär, çünkü  her  gün  diişilän paalar çok   zoorluk  yapêêr  onnarın  yaşamasında. İhtär insannar kahırlanêr kendi hem uşakların yaşaması için.

«Çok harcamaa yok nasıl, çünkü bizim paramız  yok, kazanç  yok,  hepsi  bitti. Sınırları  açtılar,  herşeyi Ukrainaya  yollȇrlar,  bizim   insan   aaç  kaldı».

«Biz  etiştirämeeriz  onnarın  ardına.  O insannar,  kim  işlemiş  30- 40 yıl,  pensiyada,  onnar  bilmeer  ne  yapmaa.  Tä  bu  senselär  yardım   etmäärsaydı, hepsi  burada  bir- iki  ayadan».

«Çoyu  insan,  diil  ani  plitayı  koşsunnar,  bana  geler   ani  insan   onu da  koşmayaçek,  neçin ki  bir  auç  para  lääzım   ödemää  o   gazı. Neredan bän  annamêêrım  alêrlar  bu   paayı,  28- 30  ley  gaz».

«Bu  paalar, ölä   deer,  ani   diri  lääzım   girmää   mezara, kapamaa   gözlerini   da  yokolmaa   dünnedän.  Var  nicä  mı  bölä  başarmaa  yaşamayı, ikimizin  pensiyamız  kocamızınnan etmeyecek  gazı  ödemää.  A kalan  harçlar, a  yaşamaa?İilaç  paramız da  yok».

«Dooru, ani  yapêrlar miting, ne  dayanmaa mı, ileriya  taa  zoor  olacek.  Başka  vakıtlar  var nesaydı almaa, şindi  biz  bütün  zaman  lääzım   para  toplayalım gazı  ödemää  deyni».

«Bana  kalsa, miting  o  dooru,  islää  ani  insan  başladı  kalkınmaa. Bizim kuvetlär dooru  yapmadılar, benzinä, imeklerä, hepsinä paalar kalktı, o diil  dooru. Paalar kalktı, ama insannarın pensiyaları hep o uurda kaldı».

Buna bakarak, Gagaziyada  geçti  mitinglar, üüsek paalara karşı. Cümnä aktivisti Födor Dobrov nışannadı, ani lääzım kurmaa halk komitetini.

Födor Dobrov: «Siz lääzım 10 kişi ayırasınız, kim Bakannık komitetindä hem Halk topluşuna sizin adınıza gideceklär. Biz lääzım ileri adımnarı  yapalım, başka türlü  bizi   işitmeyeciklär. Bän  sevineerim, ani  büün  siz  biraz  taa  zeedä toplandınız».

Mitingta  pay  aldı  Gagauziya  Halk  Topluşun   deputatı Nikolay İvançuk. O  nışannadı,  ani Halk  Topluşunda var hazır proekt,  angısına  görä insannar,  kimä  en zoor, vaar  nicä  olacek  yardım  kabletsinnär.

Nikolay İvançuk: «Gelän kış olacek pek  zor. Biz  Halk Topluşunda  isteeriz  bir  proektı  üzä  çikarmaa. Ani  olsun   kolaylık    yardım  etmää  o kategoriyadan  insannara,   kimä   en zor. Lafedeciz  primariyalan, hazırlanacek  listelär».

Gagauziyada geçmiş pazar mitinglar hep ölä geçtilär Komrat   hem  Valkaneş  kasabalarında.