Gagauziyada bütündän gider meyvaların toplaması. Meyva başçalarında toplȇȇrlar erik hem şefteli. Bu yıl bereket, bakarak geçän yıla, taa iisik. Çoyu  çiftçi kurumnarında erik may yok. Bizim korespondentımız Zinaida Kanţır  üürendi, nicä gider meyvaların toplaması.

Tomay küüyünün çiftçi kurumnarın birindä bu yıl kirez oldu pek az geçän yıla görä, neçinki ilkyazın hava suuktu. Çiftçi kurumun başı Valeriy Yalama   haberledi, ani o bütün berekedi sattı 20 leyä erli panayıra. Ama geri çeviremedi harcanmış parayı.

Çorbacılıkta plana koydular toplamaa7-8 ton erik, paalar çekederlär 7 leydän yukarı. Bütün toplanılmış berekedi yollȇȇrlar Rusiyaya. Nicä nışannadıYalama Valeriy, bu yıl pek paalılandı logistika.

Başladılar toplamaa erikleri Komrat kasabasının kurumnarında da. Bu yıl erik berekedi Komrat dolayında  sevindirmeer agrariyaları, çünkü  ilkyazın hava suuktu. İvan Mardarin çorbacılıında 20 ektar erik, fidannarda kaldı sade 10-15 proţent bereket.

Taa ilerdän kurumda kökledilär bir meyva başçasını, çünkü  kuraklık belli etti kendisini fidannarda hem  pek ucuz satıldı bıldırkı bereket, urguladı  İvan Mardar.

Uzmannarın laflarına görä, diil ii hava koşulları getirdilär ona, ani çoyu kurumnar kaldılar bereketsiz. Nicä söledi  çiftçilik bakanı Andrey Dimitroglo,  aktual kalȇr  ȇksportlan problema. Erlem taa ileri satardılar Baamsız devletlerin birliinä girän  devletlerä, şindi durum diişti.

Nicä  nışannadı Andrey Dimitroglo, ȇksport probleması pek belli edecek  kendisini  devletin  poyraz tarafında, neredä çok  alma  başçaları. Gagauziyada  taa çok çekerdekli meyvalar da bereketi taa çok satȇrlar erli panayıra, ne da kalȇr  geçiriler Ukrainanın  poyraz tarafından, ama diil okadar çok, nekadar  başka yıllar. Nışannayacez, ani regionda  dikili 1200  ektar  meyva başçası, onnardan 500 erik.