Çadır kasabasının 6-cı hem 7-ci uşak başçalarında gider düzmäk işleri. Uşaklar döneceklär ii koşullara, gözäl hem enilenmiş gruppalara.

Çadır kasabasının 6-cı uşak başçasının başı Natalya Kalın seviner, ani erli kuvetlär her yıl   yardım ederlär tertiplemää uşak başçalarını. Bu iş yardım eder çıkarmaa uşak başçalarını taa üüsek uura.

Natalya Kalın: «Diil seftä primariya yardım eder uşak başçalarını düzmää. Düzüler neredä bir, nereda iki gruppa. Bu bir büük yardım bizä, uşaklara. Umutlanêêrız , ani ileriya da bölä  yardım olacek. Da hepsi bizim uşak başcaları taa üüsek uura kalkacek».

Çadır kasabasının 7-cı uşak başçasının öndercisi Oksana Karaja seviner, ani uşaklarda olacek  kolaylık en ii koşullarda üürenmää.

Oksana Karaja: «Biz pek sevineriz, çünkü burada bizdä bulunêr en küçük uşaklar. Bizim uşak  başçamıza her keret pek çok uşak geleer. Onuştan bu düzülmeklär pek ii koşulları bizim  uşaklara deyni yapacek, biz pek sevineriz».

Bakmadan zor vakıtlara, erli kuvetlär savaşêrlar bulmaa para  uşak   başçalarını  düzmää     da üüsek uurda koşulları uşaklara yapmaa, söledi Çadır kasabasının primarı Anatoliy Topal.

Anatoliy Topal: «Angı projelerı biz çekettirdik, koyduk neetimizä yapmaa bu yıl, biz onnarı  götüreriz. Şindi üç uşak başçalarında gider işlär, orak ayın 18-dän sora taa üçündä. Neredä  içerleri düzeriz, neredä sıcaa geçireriz. Sentäbr ayın birinädän uşak başçalarında biz işleri  başaracez da hepsi çalışacek».

Nica nışannadı Anatoliy Topal, muniţipiyanın her bir uşak başçasında düzmäk işleri yapılacek.