Gagauziya Halk Topluşun (GHT) deputatları açıkladılar bakışlarını Moldovada ȇkonomika durumu için. GHT deputatları Nikolay İvançuk, Sergey Çimpoeş hem Mihail Jelezoglo press — konferenţiyada açıkladılar belli edilmiş kolaylıkları ki yardım etmää bu uurlarda.

Energetika, imäk mallarına hem izmetlerä paalar büüyerlär her gün. Bölä durumda Gagauziyanın kuvetleri lääzım birleşsinnär, da maasuz çözümneri işletsinnär.

Sergey Çimpoeş:“Pek büük kuraklık bu yıl, da biz pek düşüneriz berekedin az olması için, nesoy mallar satılaceklar hem neredän çiftçilär paraları kazanaceklar”.

Paraları lääzım erli bücettan aarttırmaa, nışannadı GHT deputatı Mihail Jelezoglo. Ama bu uurda meraları lääzım teklif etsin hem göstersin Gagauziyanın Bakannık komiteti.

Mihail Jelezoglo: “Şindiki zamannnarda, açan paalar üüselerlär herbir uurda, lääzım kabledilsinnär sırasız ölçülär. O üzerä Bakannık komiteti  onnarı lääzım  geliştirsin. Hep ölä vatandaşları tutturmak için ölçüleri göstersinnär, ki GHT onnarı gerçekleştirsin, çünkü onnarın tekliflerinä görä sade var nasıl kanon kurucuları kabletsinnar onnarı”.

GHT deputatı Nikolay İvançuk teklif etti hepsi kuvetleri katılmaa da çözmää devlet uurunda soruşları.

Nikolay İvançuk: “Biz diil lääzım saklanalım, nicä seçim kampaniyalarında adadık insannara, lääzım toplanıp açıklayalım dertleri hem aarayalım kolaylıkları nicä onnarı çözmää”.

Nikolay İvançuk teklif etti çaarmaa  herbir uurdan deputatların toplumunu, neredä açıklamaa cümnä hem ekonomika dertlerini.