Çadir – Lunga kasabasında önemli infrastruktura proektleri ilerleer. Düzüler yollar hem trotuarlar

Çadır muniţipiyasında yollar yapılêr Karl Мarks, Lenin, Oktäbrskaya hem Puşkin sokaklarında. Başarıldı işlär 1 May, Olimpiyskaya hem İzmaylavskaya sokaklarında.  Kasabanın yaşayannarı seviner,  ani düzüler yollar, çünkü ilerdän yaamurdan sora herersi çamur olardı.

«Uşaklarımız için önemli, onnarvar nicä oynasın, kaçınsın burada. Bizä mamulara da pek büük kolaylık, kaläskalarlan geçmää, bizdä burada çok uşak, hepsini beendim».

«Elbetki çok sevineriz, hepsi islää yapılı. Var neredän girmää,  bordürlar koyulu, pek gözäl».

«Pek sevinerim hem pek beendim. Bu yol yaamurlardan sora çok batak olardı. Çok sevineriz, ani düzeceklär».

Düzmak kurumun başı Georgiy Kioroglo nışannadı, ani hepsi işleri yapêrlar üüsek uurda, ki insannarda olsun kolaylık kullanmaa islää yolları.

Georgiy Kioroglo: «Bizim firma taradı tenderı, yapêr bu erlerin düzülmesini. Yapêrız, ani insana yakışsın burada gezmää, uşaklara oynamaa. Hem bizim insannar, ani burada yaşêêr, duysunnar, ani biz yaşȇrız kasabada».

Çadır kasabasının primarı Anatoliy Topal sayer, ani pek önemli infrastrukturayı ilerletmää. O çigiledi, ani hepsi paralar yolları yapmaa deyni kasabanın bücetindän hem yol fondundan verildi.

Anatoliy Topal: «O paralar bizim cettän hem yol fondundan. İnsandan  biz  para  toplamêêrız, çünkü sayerız ölä,  ani insane ani ödeer, ȇkonomika agentleri öder vergileri bizä bücetä, o paralarlan  biz  yapêrız işleri, da başka onnardan  para  toplamaa diil lääzım.    Sanêrız, ani vakıtlar çok zor».

Nicä nışannadı Çadır kasabasının primarı Anatoliy Topal, bu yıl yolları düzmää deyni kasabanın bücetindän hem yolların fondundan verildi 15 bin leydän zeedä.