Gagauziyada  gider ilk gruppasının bereketin toplamak kampaniyası. Çoyu kurumnar, angılarında diil çok ektar, artık başardılar  toplamaa bereketi. Prognozlara görä bereketin orta sayıları – 1 ektardan iki tonnadan zeedä. Bizim televizion gruppamız bulundu Komradın çiftçi çorbacılıında da üürendi, nicä gider bereketin  biçmesi, hem nesoy problemalarlan karşı gelerlär çiftçilär.

Komrat kasabasının  çiftçi kurumnarında başarȇrlar bereketin ilk gruppasını toplamaa, ekini, arpayı, gorohu hem rapsı. Nışannayacez, ani kuraklıın beterinä çoyu kurumnar ekmedilär rapsı.  Bereketi toplamak kampaniyasında işler 150 kombayın hem 300 başka tehnika, angıları geçirerlär  boodayı  amabarlara. Nicä nışannadı  çiftçi çorbacılıın başı  İvan Mardar, bereketin orta gösterileri onun kurumunda  25 ţentner ektardan kurȇr. Bakarak geçän yıla pek az kuraklıın beterinä.

İlk gruppanın bereketi şindän sora toplanıldı Gagauziyanın 67 proţent  kırlarından. Bir gündä 1,5 bin ektardan toplanılȇr 3 bin ton boday. Bu yıl ekildi 34 bin ektar ekin, toplanıldı yakın 50 bin tonn, orta bereket kurdu 23 ţentner, urguladı  çiftçilik bakanı Andrey Dimitroglo.

Bakmadaan ona, ani bu yıl bereket diil pek üüsek, Gagauziya ekmeksiz kalmayacek, ama  booday kalacek satmaa aşırıya da, söledi  Andrey Dimitroglo.

Uzmannarın hem kurumnarın bakışlarına görä  bu yıl ilk grupannın bereketi  kalitesinä görä ii, ne verecek  agrariyalara kolaylıı satmaa onu üüsek paada. Okadar ki paalar pek ucuz. Erlem geçän yıl boodayın paası 6-7 leydı kurdu, bu yıl isteerlär satın almaa 4-4,5  leya. Bı yılkı bereketä paa taa kurulmadı.

Çoyu  kurumnar etiştirdilär satın almaa petrol  hem beslemäk mallarını kışın taa iisik paada, da o belli etmedi kendisini büünkü berekettä. Te onnara da, kim  almadı da alȇr şindi, pek zor. Maalez harçlar belli olacek eni tuumnarın almasında, sürmektä hem ekmektä.

Nicä söleer çorbacılıın başı İvan Mardar, hepsi faktorlar: kuraklik, paalar hem  ȇksportun yoksuzluu belli edeceklär kendilerini hepsindä. Kuraklıın beterinä paşoyu hem semiçkayı kaybettik, söleer İvan Mardar.

Taa ilerdän insannarda vardı söleiş: “Toplamak günnerindä bir zaamet- durmasın iş”. Halizdän ölä da var: bu sıcak havalarda traktor hem kombayn şoförları savaşȇrlar toplamaa taa tenä başaktaykan, oturmamaa gölgedä. Daa çin sabaalendän avşamadan üklemää bereketi ambarlara.  Bu yıl hava koşulların beterinä  toplamak kampaniyası çeketti taa erken. Da nicä söleerlär: “Bir günü toplamakta kaçıracan — çok ekmek kaybedecän”, ama bütündän nekadar  booday toplanacek, belli olacek  hepsi çıkışları yaptıynan.