GHT başının yardımcıları geçirdilär press — konferenţiyasını, angısının süresindä bildirdilär bitki iki oturuşun çıkışlarını.

Yaparak çıkışlrı bitki iki oturuşta gerçeklenmiş işlerä HT başının yardımcısı Georgiy Leyçu durgundu o kanonda, angısının kabledilmesindä deputatlar enseyämedilär başkanın vetosunu.

“Bu kanon pek çok soruş açtı, çünkü onda yazdırıldılar o istemeklär, angıları şindiyadan hiç kontrol altında bulunmazdılar.  Cümnä tarafından var çok kritika, neçin deyni bakannık komitetin sayısı büün pek büük, kimi bakannıkların işi dä tekrarlanȇr”, — söledi Georgiy Leyçu.

GHT başın yardımcısı Aleksandr Tarnavskiy taa derindän durgundu o kanonda, angısı baalı Gagauziyada genç aylelerä ilk ev alması için yardımnarın verilmesinnän.

“90 danışmaktan geçän yıl sade 35 aylä yardım kabletti, 55 aylä bir tarafta kaldılar. Neçin bölä oldu? Neçin deyni bakannık komiteti bu uura sade 4,5 mln. ley koymuştu. Bu sayı, elbetki, pek az kaplamaa deyni hepsi isteyenneri bu programaya katılmaa. Biz danıştık bakannık komitetinä, ki bücetä diişilmekleri kabledärkana, alsınnar esaba bu işi”, — söledi Aleksandr Tarnavskiy.

Nikolay Ormancı da durgundu kanonda, angısı baalı Gagauz Respublikası asker veterannarın cümnä desteklemesininnän.

“Bizim kolegalarımız bu soruşlan ötää dooru da komisiyalarda işleyeceklär.  Var önemli sorular, angıları baalı finans tarafınnan. Bu kanonu plannȇȇrız giriştirmää 2023-cü yıldan”, — haberledi Nikolay Ormancı.

Jurnalistlär meraklandılar soruşlarlan, angıları baalı Halk Topluşunanan kabledilmiş deklaraţiyayalan, ani baalı Moldovanın Evropa Birliinä girmäk için kandidat statusun kabletmesininnän; Gagauziyada IT parkın kurulmasınınnan hem onun öndercisinin ayırmsınınnan; hem GRT CK gözledici soveti başının iş çıkışları verilmesininnän.