Moldovanın kasabalarında  geçirilerlär konţert programaları, angıları adandılar Viktor Ţoy, Sovet Birliin anılmış rok muzikacısına. Sıradakı konţert Valkaneştä geçti.

“Gruppa krovi”, “ Zvezda po imeni solnţe”, “Odnoklassniţa” — bu türkülärlän bir sırada valkaneşin merkez parkın sţenasından başka anılmış yaratmalar da öttülär. Valkaneşin yaşayannarı sesleyäbildilär “Kino” grupasının anılmış yaratmalarını.

“Bän pek severim Ţoyun türkülerini. Onnar bana ihlam vererlär”.

“Biz göreriz, ani Ţoy yaşȇȇr büünnän-büün. O çok taa  yaşayacek bizim üreklerimizdä. Saa olsun, kim yaptı bu konţerdi”.

““Gruppa krovi na rukave” –unudulmaz bir yaratma. Hiç diylim pişmam, ani geldim burayı”.

“Super! Taa sik bölä konţertleri yapsınnar”.

“Super! Lirika! Biz bu parkta gençliimizdä gitaralarda oyun taratmalarını oynaardık”.

Ţoy adına konţertlär bütün devlettä geçirilerlär. Bu tekliflän Kişinövdakı Rus evi kurumun temsilcilerinä çıktilar Moldovanın genç muzikaciları, onnara eklendilär devletin başka dolaylarının kurumnarı da.

“Biz danıştık  Kişinövdakı Rus evi kurumun temsilcilerinä, onnar bizä izin verdilär bu konţerti yapmaa. Ţoy sovetlär vakıdının rok legendası. Biz büüdük bu muzikaylan. Pek islää, ani çıkardık gençleri, da onnar da daldılar bu atmosferaya”, — söledi Valkaneş dolayın Rus cumnesi kurumun öndercisi Vadim Şinnik.

Bu unikal rok atmosferasını Valkaneşlilerä deyni kurabildilär Valkaneş “Ana Tarafım” vokal grupası hem Komrattan “Kolay sesleri” studiyanın türkücüleri.

“Bän pek severim oyun türkülerini. Bu adam –legenda. Pek gözäl bir konţert geçirdik. Pek çok insan vardı, bu pek sevindirer”, — paylaştı Kişinövdakı Rus evi kurumun öndercisinin yardımcısı Andrey Kibirev.

Kirez ayın 21-dä Viktor Ţoy tamannayaceydı kendi 60-cı yıldönümünü. Büünnän-büün Vktor Ţoy girer dünnenin en anılmış rok-muzikacıların arasına.