Ukrainada cenk başladıynan Moldova açtı kapularını komuşu devletin vatandaşlarına deyni. Herkezä yaşamak erleri verilldi. Valkanetä kalmaa isteyennär erleştilär yaşamaa reabilitaţiya merkezindä.

Valkaneş kasabasının reabilitaţiya merkezindä Ukraina kaçakları için 40 er var. Merkezin öndercisi Janna Kelban nışannadı, ani sade hederlez ayında merkezdä kalmaa isteyän  kaçakların sayısı azaldı.

“Açan bän gördüm, ani bizdä kalmaa isteyennerin sayısı zeedelendi, seçildi karar üürenmäk odasında da uyumak odasını yapmaa”, — açıkladı Janna Kelban.

Olga Strijak Moldovaya Slavinsktan geldi. Kocası kalmış  Ukrainada, çünkü Hatalı olaylar bakannıında işşläärmiş. Büün Olga bilmeer ne yapacek hem nesoy yaşayacek ötää dooru.

“Çoyu dönerlär geeri, çoyu bulamȇȇr iş kendilerinä. Bizi Moldovada kablettilär  islää. Doyurdular, suladılar”, — söledi Olga Strijak.

Taa bir aylä Odessadan geldi. Büüklerin arasında  2  da küçük uşak var. Valentina Katana annadȇr, ani durum pek zordu, onuştan da alındı karar devlettän çıkmaa. Uşakların anası büün işleer, Valentina Katana da uşakları evdä bakȇr.

“Biz pek korktuk uşaklar için, onuştan da kaçtık Ukrainadan. Eer yalnız olaydık, kalaceydık. Pek hızlı hepsi çeketti. Korktuk”, — annattı Valentina Katana.

Valkaneş kasabasının primarı Viktor Petrioglu nışannadı, ani bu insannara deyni kuruldu hepsi lääzımnı koşullar.

Büünkü gündä merkezdä yaşȇȇr 10 kişi, onnarın arasında var 6 uşak.