SARSCoV-2 virusu bireri kaybelmedi. Koronaviruslan da hastaların sayısı zeedelendi. Dünnä saalık kurumu haberledi, ani 110 devlettä COVID-19 hastaları başladı zeedelenmää. Bu baalı  BA.4 hem BA.5 omikron ştamın yayılmasınnan, nışannadı kurumun başı Tedros Adan Gebreysus. Gagauziyada bununnan baalı durum diil okadar zoor, ama hep okadar lääzım kuşkulu olmaa.

SARS-CoV-2 virusu diil ani heptän kaybelsin, nicä buna çoyu insan umutlanardı, ama hastaların sayısı respublikada ilerler. Şindiki zaman Gagauziyanın bolniţalarında koronaviruslan hastaları yok. Avtonomiyada kovid-merkezleri, angıları Komratta hem Çadırda açıktı, taa çiçek ayında kapandıydılar, büünkü gün dä çalışmȇrlar. Er belli ediler kimi olaylar baalı koronavirus hastalıınnan, o kişileri Kişinöv muniţipiyanın bolniţalarına yollȇrlar.

Çadır-Lunga dolay bolniţasında durum hep ölä. Kovid merkezi çalışmȇr neçin ki hastaların sayısı az, er insanda belliediler bu virus onnarı hep ölä Kişinöva yollȇrlar.

Kişinöv muniţipiyanın Hızlı medik yardımın instituduna «Covid-19» hastalıınnan aar hastalar var, kimisi onnardan İVL aparatlarına baalı. Ki bu takım olaylar belli edilmesin mediklär aşıyı koydurmaa naasat ederlär. Bakmayarak ona, ani kuvetlär teklif ederlär insan aşılansın ki korusun kendisini, isteyennär buna hiç yok, urguladı Aylä doktorları merkezin başının yardımcısı Komratta Valentina Fileva.

Mediţina uzmannarı naasat ederlär avtonomiyanın yaşayannarına bollannmamaa ama bakmaa hepsi lääzımnı koronavirusa karşı korunmak kuralları.

Koronaviruslan hastalıkların sayısı Moldovada bitki aftanın süresindä 85 proţenda büüldü- yakın 500 olayadan. Saalıı koorumak ministerliin başın Alla Nimerenkonun laflarına görä bekleniler pandemiyanın enidän ilerlenilmesi, angısı şindän sora başladı Evropayi kahırlandırmaa. Ama şindi taa türlü zapetmeklär baalı koronavirus hastalıınnan Moldovada yok.