Valkaneş  kasabasının reabilitaţiya  merkezindä  lääzım yapılsın düzücülük işleri. Büük  yamurlarda binanın örtüsü  akȇr.

Valkaneş  kasabasının  reabilitaţıya  merkezi  soţial  hem  psihologiya  yardımını  uşaklara verer. Şindiki zaman  13  uzman  hatır güder  20  uşak için.  2001-ci  yılda  merkez açıldı. 2010-cu  yılda  örtüyü  diiştirdilär. Ozmandan beeri  o  eskidi hem  akȇr. Valkaneş kasabasının reabilitaţiya merkezin  başı Janna Kelban haberledi, ani örtüyü hemen lääzım diiştirmää.

«Yaamur yayarkana biz leennärlän gezeriz, ki  suyu  toplamaa. Büün biz yok nicä    içansını  yapalım, bu problema  çözülmeyincesinä», — nışannadı reabilitaţiya merkezin  başı.

Valakneşin reabilitaţiya merkezi  primariyaya baalı. Primar  Viktor  Petrioglo  haberledi, ani  örtünün yapılması için erli  bücettä  para koyuldu. Bu  yılın  küçük ayında  kasaba sovetinä yollandırıldı mektup, ama şindiya kadar  karar  bu  soruş  için belli diil.

«Umutlanȇrım, ani orak ayın 1-dä oturuşumuz geçecek, ozaman da soruş  çözülecek. O bizä  dä, merkezä  lääzım. Hava durumu uygunkana  örtüyü  lääzım yapmaa», — söledi primar.

Esaplamalara  görä, örtüyü  diiştirmää  deyni  250  bin ley  lääzım olacȇk.