Bakalavr-2022 sessiyasının ilk çıkışları belli edildilär büün krez ayın 27-dä, ȇkzamen vermäk 5 merkezindä.

Bakalavr ekzamenneri bu yıl verdi 538 kandidat, angılarından 470 kişi  liţey başarannarı, 66-sı kolecların başarannarı, ikisi da ilerdän verilmedik denemelerini tamannadılar. Önceki çıkışlara görä başarannarın arasında 414-dü testları yaptılar.

“İlk ekzamen zordu, ama biraz alıp kendimi elä, verdim, sora artık korkmadım”.

“Bän kayılım çıkışlarlan, hepsindä çetin 8 notası, sade englizçeyi vermedim, çünkü onu sınır aşırı testı çözdüm, da koyuldu bana 10 notası”.

“Bän diilim pek kayıl, englizcedä 7 kablettim, ţivilizaţiya işindä zorlandım, ama verecäm apeläţiyaya”.

Bu etapta 21 okuldan üçündä bitirennär 100% verdilär ekzamenneri, bir da predmettä yok prost notaları, onnarın arasında Komratta Gaydarji adına liţey, Çok-Maydan Yanioglo adına liţey hem Rus Kiseliyanın Vieru adına liţey.

 “19% kablettilär birär yada taa zeedä prost notaları. 96 üürenicidä var iisiklär. Taa çok verilmedik testların sayısı belli eidldi englizcedä-59, rumın dilindä 45 hem 34 matematikada”, — açıkladı Gagauziyanın Genel üüretim bakannıın başı Natalya Kristeva.

Ekli sessiya bu yıl olacek orak ayın 19-dan 26-nadan, başarannarda var kolaylık iileştirmää çıkışlarını.

“Onnarda  var kolaylık bilgilerini kaldırmaa taa üüsek uura 3 aftanın içindä. Ama var vakıt ta, praktika gösterdi, ani onnara fayda olêr çıkışlardan yanı”, — söledi Natalya Kristeva.

Bu yıl üürenicilerin var kolaylıkları bakmaa çıkışları onlayn, girip internedın  bac.edu.md sayfasına, aaramak sırasında tiparlayıp özel kodlarını pasportlarından hem okullardan verilmiş özel kodlarını.

“Onnarın hep ölä var kolaylıkları internetta bakmaa çıkışlarını, ama lääzım dikatlı baksınnar onnarı, nedän sora da versinnär apeläţiyaya, yarınkı günädän, saat 6-yadan avşamadan”, — nışannadı Natalya Kristeva.

Bitki çıkışları belli edeceklär bu yıl orak ayın 4-dä. Bu yıl bakalvra ekzamennerini  Moldovada verdi 17 710 üürenici 93 bakalavra merkezindä.