Paalar gün-gündän büüyer. Bunun beterinä Gagauziyanın uşak başçalarında uşakları doyurmak sistemasında zorluklara getirdi. Nicä avtonomiyanın yaşamak punktlarında kuvetlär bu problemayi çözerlär, üürendi Mariya Parfönova.