İlkyazın hem yazın sık tarlalar serpiler türlü hemikatlarlan. Bu iştä zararlanȇr kuvannar da. Nicä onnarı korumaa hem ne lääzım yapsınnar çiftçilär hem kuvancılar, üürendi Zinaida Efremova.