Gagauziyanın mediţina uzmannarı zeedelenerlär. Moskvadan Çadır kasabasına işlemää geldi hirurg-onkolog Svetlana Şestopalova. Gagauziyada o plannȇȇr kurmaa hepsi koşulları, angıları lääzım onkologiya hastalıklarını ilaçlamaa deyni.

Gagauziyaya hirurg-onkolog Svetlana Şestopalova geldi dostlarının teklifinä görä.  10 yıldan zeedä Svetlana onkologiya hirurgiyasınınnan zanaatlanȇr. Russiyada işlemiş hirurgiyä, himioterapiyä, onkologiya  uurlarında, bunnardan kaarä poliativ mediţinasınınnan da karşı gelmiş.

“Bän istedim yaşamamı diiyştirmää da insannara yardımcı olmaa. Moldovada benim zanaatımın uurunda taa çok kolaylık var, nekadar Moskvada, çünkü orada hem uzman çok, hem tehnika çok. Burada sa yok ne uzmannar onkologiya uurunda, nedä lääzımnı tehnika”, — annadȇr doktor.

Svetlana sayȇr, ani Gagauziyanın mediţina uuruna derindän geliştirmää lääzım onkologiyayı ilaçlamak kolaylıklarını.

“Lääzım diiyştirmää hem tehnikayı, hem insanın bakışını onkologiyayı ilaçlamaya. Sizä lääzım pek üüsek uurlu mammografları. Herbir insan lääzım istesin gelmää onkologa, korkamasın ilaçlanmaa”, — nışannadı doktor.

Devletimizdä işlemää deyni Svetlana verdi dokumentlerini Moldovada birvakıtlık yaşaması için bakılmaya. Büünkü gündä ama o volontör olarak yardım eder “Gloriya” merkezindä hem hasta insannara da nasaat vermää savaşȇr.

“Bän vardı nicä Kişinövda işleyim, ama görerim, ani Gagauziyada bu uurda uzman yok, onuştan isteerim denemää bu uurda yaşayannara yardımcı olmaa.  Kişinöv uzakta bulunȇr da aar hastalar orayı gidämeerlär. Bän birkaç kişiyä evä gittim yardım ettim, onnar bu işä pek sevinerlär”, — annattı Svetlana Şestopalova.

Onkologiya hastalıın bulmasından hem ilaçlamasından kaarä, Svetlana plannȇȇr psihologiya yardımını hastalara vermää, mediţina uzmannarına kendi başarıları için annatmaa hem onnarlan barabar Gagauziyada onkologiyayı ilaçlamasını ilerletmää.