Kazayak  küüyün  “Şennik” oyun kolektivi katıler 49-cu dünnäarası folklor festivalinä, angısı Türkiya devletin Silifke kasabasında  geçer. Teklif geldi Silifike kasabasının başından.

18 genç artist kendi üüredicilerinnän gittilär halklararası folklor festivalinä, neredä onnar temsil ederlär Moldovayi, Gaauiyayi hem kendi Kazayak küüyünü. Moldova parlamentin deputatı İvanna Köksal, angısı kendi kazayaklı hem oyuncularlan bulunȇr festivaldä,  nışannadı, ani “Şennik” kolektivi vardı gitti Türkiyeya taa ileri dä.

Oyuncularımız açtılar 49-cu halklararası folklor festivaliniţ İvanna Köksal urguladı, ani artistleri sıcak hem şen karşıladılar.

Türkiye devletindä artistlär göstererlär  gagauz hem moldovan oyunnarını hem türkülerini.

Halklararası folklor festivali kirez ayın 26-dan gidecek.

Türkiye devletin  Silifke kasabasında buluner Kaayak küüyün primarı da Anatoliy Uzun. Onu teklif ettilär orayi  dostluk baalantılarını kurması için.

Anatoliy Uzun şansora birkaç buluşmak kasaba önderciliinnän  geçirdi. Primar haberledi, ani Silifke kasabasınnan kardaşlık baalantısı için annaşma imzalanacek da bununnan bakılȇr  türlü buluşmaklar, yardımnar türlü uurlardan.

Bölä kardaşlık baalantıların yardımınnan Kazayak küüyündä birkaç soţial proekti başarılı yapıldı, birisi onnardan erideki park.