Gagauziya Halk Topluşun konkursu prokuroru ayırmak için II uuru geçmedi. Baş sebep oldu o, ani Moldova prokurorların üüsek sovetı  vermedi kuralları, angılarına görä seçiler avtonomiyanın prokuroru. GHT ölä dä kabletmedi koşulları hem kuralları, angılarına görä bakılaceklar kandidatlar hem ayırılacek prokuror.      

GHT prokuror görevinä konkursu geçirmäk komissiyasının kararına görä yarışmanın 2-ci etapı geçirilmedi, çünkü Moldovanın prokurorların üüsek soveti yollamadı GHT komissiyasına kuralları hem kriteriyaları seçmäk için. Verilmedi kanonnarın sırası hem notalamak sisteması seçmäk proţesindä. GHT verilmedi kolaylık başarmaa ayırmak proţesini.

“Hepsi bu işlär belli edilerlär prokurorların üüsek sovetinnän. Biz diil belli sebeplerin beterinä ölä da koşulları ayırmak için kabletmedik. Nesoysa annaşılmadık bizä deyni çıkış oldu. Annamadık Moldovanın üüsek uurunda işleyän kurumnarı ne kararı kablettilär. Ama kanon var, onu lääzım kullanmaa hem esaba almaa, ozaman bizim avtonomiyamız sade sayılacek. Onnar prokuratura kanonunu da aykırladılar”, — nışanadı GHT başın yardımcısı Georgiy Leyçu.

Prokuru seçmäk komisiyası birkaç sıra danıştı Millet üüsek sovetin prokurorlarına, genel prokuraturasına, ama izinneri ölä da kabletmedi, ki seçilsin kanonnara görä Gagauziya prokuroru. Konkurs belli edildi hederlez ayın 3-dä. Dokumentlerini verdi sade 1 kandidat Viktor Kılçik. Onun dokumentleri bakıldı, nedän sora belli edildi, ani o prokuror görevinä yakışȇr.

Prewiew: nokta.md