Solidarity Fund programasının süresindä Çeşmäküüyün erli iniţiativ grupası grant programasında pay alȇr baalı yangına kaarşı kurumun düzülmesinän. Bunu için haberledi “Gagauziya gün gündän» programasının musaafiri olarak, «Cișmeaua sudului»  erli iniţiativ grupasının başı,  Çeşmäküüyün sovet azası, Dmitriy Yanul.

Çeşmäküü yangına kaarşı kurumunu  düzmäk için iniçiativa proekt yaraşmasında pay alȇr. Küüdä bu önemli bir problema, o üzerä, ani bitki vakıtlar yangınnar sık ölȇrlar. Bitki büük yangın iki ay geeri belliedildi. Bu bela olayi bizim çekim grupamız çıkardıydı. Kuraklıın hem lüzgerlerin beterinä kırlarda kuru ot tutuştu.

Dmitriy Yanul nışannadı, ani proekt şindän sora yazılı da büünkü gün gözletmäk stadiyasında bulunȇr. Onnara sa kalȇr sade beklemää hem umutlanmaa, ki komisiya onu kabledecek da verecek lääzımnı parayi proektin gerçeklenmesi için. Bundan kaarä o haberledi, ani yangına karşı kurumun düzülmesi bu sade bir proekt çoyu proektlerin arasında, angıları şindän sora giriştirildi yaşamak punktunda hem plannanȇr gelecää. Dmitriy teklif etti Gagauziyanın başka primariyalarını da aktiv pay alsınar türlü proektlerdä, neçin ani yaşamak punktların bücetleri hepsi lääzımnı işlerä etmeer.