İlk sıra Komratta OFF ROAD- 2022 Moldova çempionatın III ȇtapı geçirildi. Sport olayi Komrattakı gölün boyunda yapıldı, nereyi 500-dän zeedä gözledici toplanıldı.

Moldovada çok yıl sıradan MD OFF ROAD çempionatı geçiriler. Her keret o 4 etaplan geçer. Bu yıl 3-cü etap ilk sıra Komratta geçti, neredä 40-tan zeedä ekipaj pay aldı. Sportçular iki gün yaraşardılar.

«İlk gün GPS orientirovanie geçirildi. Bütün Komratta lääzımnı erlär nışannı da pay alannar onnarı patret yaparak lääzım toplasınar. Pazar günü Trial trasasının geçmesiydi. Her gün kendi taracıyısıydı», — açıkladı  klubun öndercisi Oleg Varzari.

Kurallara görä payalannar 4 kategoriyaya paylaştılar araba motorun kaavilinä görä, kaliteyä görä hem maşinanın içindeliinä.

«Pek zoor kantarlamaa neçin ki hepsi ilk ister olmaa. Ama kendi yannışlıklarını görmerlär. Biz dä bakmȇrız kardaş mı, hısım mı. Bizim neetimiz — dooru kantarlamaa», — nışannadı respublika uurunda daavacı İvan Zamçenko.

Çempionatta pay aldılar diil sade kaliteli sportçular, ama onnar da, kim sade başladı bu sportlan zaanatlanmaa.

«Biz transportlan zanaatlanȇrız. Benimnän mehanik geldi. Çempionatta pay alȇrız neçin ki meraklandırȇr bu iş. Trasayi gördüm, ilk sıra için zoor», — paylaştı  Tarakliya kasabasından payalan Anatoliy Kol.

Olay çekettiynän payalannar kendi erlerinä kondular. Ȇkipajın daavasıydı etişmää erä, neredä lääzımnı numara vardı. Kurallara görä payalan elinnän lääzımdı bu numarayi diysin da patredi onnan yollasın.

İkinci gün çempionatın payalannarı yolu türlü oymaklarlan geçärdilär, angısı bayırlarda bulunardı. Ayırılmış trasa verärdi kolaylık sportçular göstersinär hepsi becermeklerini. Onnar paylaştılar ki trassa ansızdan zoordu.

«Trasa zoordu, çok bayır hem çamur. Ama hepsi meraklıydı», — paylaştı Kişinöv kasabasından payalan Nikolay Arseni.

«Trasa iiydi. Sade geçmää onu lääzım becermeklär olsun», — söledi hep Kişinövdan payalan Vladislav Rotaru.

«Bän ilk sıra pay alȇrım. Herbir etapta payalannar kaliteli. Savaşacam ilk erleri başka sıra almaa», — söledi komratlı İgor  Akbaş.

OPEN kategoriyasında 6 ekipaj pay aldı. Onnarın arasında Viktor Zadır hem Sergey Konstantinov. Bakmayarak ona, ani çocuklar bıralı, trasayi onnar kantarladılar nicä zor.

Çempionatın taraycıları kuboklarlan, baaşışlarlan hem gramotalarlan baaşlandılar.

OFF ROAD çempionatı – yaraşmak, neredä kuvetli maşinalar kasaba dışında hazırlanılmış trasada göstererlär kendi tehnika tarafından kolaylıklarını.