Kazayak küüyüdä koyuldu 12 metralık kruça, angısı yaşayannara deyni bir koruntu gibi olacek. Dinnenmäk günnerindä kruçayı  ayozlattılar.

Küüyün günduusu tarafında 12 metralık kruçanın koyulması teklifinnän primariyaya geldilär yaşayannar Födor Çakal hem Födor Taşçi.  Bu er ayırılmadı boşuna, çünkü kimi küüylülär söleerlär, ani bu bayırın temelindä nezamansa Kazayak kurulmuştu.

“Onnar bir başka küüydä görmüşlär hep bölä bir simvol da geldilär bizä, açıkladılar, ani isteerlär bizdä dä yapmaa. Biz onnara yrdımnan çıktık, ama okadar ki finans yardımı verämedik. Sade tehnika, ne lääzım götürmää – getirmää, sade bu uurda yardım ettik. Kruça bulunȇr kliseyä yakın, da, umutlanȇrım, ani koruyacek insannarımızı”, — söledi Kazayak küüyün  primar  yardımcısı İvan Momat.

12 metralık kruçayı yapmaa alındılar Kaul dolayın Peliney küüyüdä 2 yıl geri koyulan kruçanın eskizleri. Bu küüyün yaşayannarı kayıl oldular yardım etmää kazayaklılara.

“Onnar geldilär bizä dä gördülär ne yaptık biz. Ozaman onnar da istedilär bu işi yapmaa. Biz yardım ettik onnara bu iştä”, — açıkladı düzücü İvan Malay.

“Bu insannar bizä may her gün gelärdilär, nesä annaardılar, nesä sorardılar. Pek hızlı işlenildi bu proektlän”, — söledi arhitektor Georgiy Romalı.

Födor Çakal nışannadı, ani düzüntücülük işleri pek hızlı yapıldılar.

“Bizä pek yardım ettilär dostlarımız Peleneyä küüyündän. Biz pek hızlı işledik”.

Finanslar uurundan yardımcı oldular küüyün yaşayannarı hen ekonimika agentleri.

“Çocuklar her zaman utanmayıp, yaklaştılar sordular, neylän yakıştı yardım ettim”, — söledi Kazayak küüyün  yaşayanı Semön Kel.

Kruça koyuldu küüyün bayırlarının birindä hem boyadılar onu  maasuz biyaz boyaylan, angısı gecä şılȇȇr da görüner uzaktan.

“Pek islää, ani bu erdä koyuldu bir kruça da diil nesoysa anmak taşı. Bu olacek bir koruntu bizä deyni”, — söledi Boba Andrey, Kazayak küüyün Ayoz Georgiy adına klisä popazı.

Kısa zamanda küüylülär plannȇȇrlar donatmaa kruçanın dolayını da. Yapılacek basamaklar hem yol.

“Koyuldu gözäl bir temel, ötää dooru savaşacez dolayları da düzmää. Umutlanȇrız, ani kruça koruyacek herbirimizi”, — söledi GHT deputatı Kazayak küüyündän Aleksandr Dülger.

Kruçanın koyulmasını baaladılar küüyün 210-cu yıldönümünä.