Komrat muniţipal Su — kanal kurumu haberledi yaşayannarı, ani kirez ayın 22-dä kasabada olmayacek su. Sebep buna — Çok — Maydan su kuyunda, neredän veriler su Komrada, olmayacek şafk.

Butakım, Komratta kirez ayın 22-dä saat 8-dän sabaalen avşama kadar saat 18-dän su olmayacek.