Komsomolskaya hem Kotovskiy sokaan yaşayannarı danıştılar  kasabanın primariyasına, ki onnarın köşesindä  koysunnar maasus yol kösteeni, ki maşinalar hızlı gitmesinnär. Bu yollarda  arabacılar sık hızlı giderlär  da oynayan uşaklar yol boyunda yada  trotuarda var nicä yaralansınnar. Analar — bobalar korkȇrlar kolvermää uşakları sokaa. 

Uşakların korunması analara deyni ilk erdä bulunȇr, maasus yaz vakıdında, açan onnar taa sık oynȇȇrlar sokakta yada gezinerlär lisapetlerdä, samokatlarda  yol boyunda Kotovskiy hem Komsomolskaya  maalelerindä. Analar — bobalar nışannȇȇrlar, ani bu yolun payı pek korkunçlu. Maasus avşamneen, açan  çok uşak oynȇȇr sokakta.

Ko primariya koysun burada  baryer, zerä burada pek çok uşak,  biz korkȇrız kolvermää kendi uşaklarımızı. Arabalar  pek hızlı giderlär, bakmadaan, ani  önündä kimsa var.  Onnar hiç durgunmȇȇrlar, lääzım nesä olsun, bir uşaa ursunnar,  da ozaman nesä yapaceklar”.

Yolun bu payında arabalar pek hızlı giderlär, burada pek çok uşak, pek çok ihtiar insan,  angıları bu yolu hızlı geçämeyceklär, uşaklar da sık çıkȇrlar yola, çünkü yok oyun meydanı. Oynȇȇrlar yol boyunda, bu pek korkunçlu.  Onun için biz danıştık primariyaya ki koysunnar  yol nışannarını yada baryer”.

Kotovskiy sokaan yaşayannarı şindän topladılar imzaları da danıştılar kasabanın primariyasına   istemeklän,  ki esaba alsınnar bu problemayı da koysunnar lääzımnı nışannarı, yada yapsınnar oyun zonasını. Cuvap erli kuvetlerdän geldi butakım:

Bän yazdım danışmak  primariyaya, ya nışannarı koysunnar, ya  baryȇrı,  geldi cuvap, ani danışmak bakılȇr,  hepsi komuşular imzalarını koydular, onnar hepsi isteer ki burada durum çözülsün,  ama bakȇrım bişey yapmȇȇrlar, bilmeerim nezaman bunu yapaceklar ”.

Bölä durum  obşejitiye yapısının önündä dä, neredä hiç yok aul, da uşaklara sıra geler oynamaa   yada  gezinmää lisapetlerdä yol üstündä. Urgulayacez, ani  Komsomolskaya sokaan bu payı pek  dar, arabalar da iki tarafa gider, da bu korkudȇr anaları — bobaları. Bu evin yaşayannarı hep ölä danışȇrlar erli kuvetlerä, esaba alsınnar durumu da evä yakın yada çatrakta koysunnar nışannarı yada baryer. Nicä söleerlär insannar, taa ileri bu sokaan bir tarafı kapalıydı, da taa iiydi.

Biz yaşȇȇrız  o erdä, neredä yok aul,  uşaklara sıra geler gezinmää yolda, köşedän sapȇr araba,  döner, da biz herkeret  geler kimäsä  durmaa orada da baarmaa  maşına geler, inikunu.   Biz herkeret şüpeleneriz onnar için, biz yok nicä yalnız onnarı kolverelim,  bizdä herkeret kimsä bekleer onnarı.  İsteeriz ki primariya koysun  nışan yada baryer köşedä, ki uşaklar  oynasınnar korkusuz”.  

Burada pek korkunçlu sokak,  biz uşakları yok nicä brakalım yalnız oynasınnar,  herkeret arabalar hızlı  giderlär, açan lääzım 30 kilometra gitsinnär. Kotovskiy maalesindä  hiç yok nicä   gezmää diil sade uşaklara, ama büüklerä dä.  Arabacılar  bunu esaba almȇȇrlar. Yalvarȇrım sizi,  kabledäsiniz ölçüleri, bizim  uşaklar korkusuz gezsinnär hem oynasınnar”.

Komentariyalar için  biz danıştık erli  kuvetlerä, kasabanın primarına Sergey Anastasova. O urguladı, ani satın aldılar lääzımnı nışannarı, baryerları, angılarını bu yıl savaşacelar koymaa.

İnsannar bekleerlär  nışannarın hem baryerların koyulmasını. Ama analara — bobalara sıra  geler ayırmaa — tutmaa uşakları kapalı evdä mi, osa kolvermää sokaa oynamaa, da durmaa şüpeli onnarnan bişey olamasın.