Tükännarın sergennerindä imek malları lääzım taazä olsunnar. Ama diil herzaman bu ölä.  Gagauziyanın imek malların korumasında agentstvosuna her ay gelerlär danışmaklar, neredä onnar aalaşȇrlar ekonomika agentlerin işinä.

Ȇkonomika agentlerin işini ANSA kontrol eder kabledilmiş plana görä. Kendi vizitı için tükännarın çorbacılarını haberlämeerlär, söler  imek malların korumasında aenstvounun başı Mihail Tukan.

Tekrar kontrol geçecek sade ozman, açan  alıcı danışacek aalaşmaklan ANSAya iş adamına. ANSA-nın cuvabı hılı olacek, ekledi Mihail Tukan.

Karşı geleriz türlü ekonomika aentlerinnän. Büük çorbacılıklar taa cuvapçı  neçin ki hatır güderlär hem sayȇrlar herbir mal alıcısını.

Kimär sıra bu iş oler işçinin beterinä, angısını lääzım  üüretmää dooru işlemää  yada lääzım iştän çıkarmaa, neçin ki o bilmeer kendi işini.

Taa sık türlü bozulmaklar küü tükännarında belli olȇrlar da baalı onnar alış — verişlık sayısınnan.

Bölä olaylarda imek malların korumasında agentstvosunun uzmannarı protokolları  yazȇrlar ki yok etmää hepsi yannışlıkları. Ama kimär sıra  bu ölçülär faydalı olmȇȇrlar, söler Mihail Tukan. Eer ekonomika agentleri yapmȇȇrlar ANSANın rekomendaţiyalarını, uzmannarın var hakları kapasınnar alış veriş kurumnarını belli edilän vakıdına.