Gagauziya  Halk topluşun oturuşunda Moldova Devletin hem Gagauziyanın Saymak palatalarının çıkışları bakıldı. Onnar kontrol ettilär nicä  Gagauziyanın büceti harcandı 2018-ci  yıldan  2020 yıladan. Audit  kurumnarı  bir sıra kanona karşı  gitmäk belli ettilär. Halk  Topluşun deputatları: Aleksandr  Tarnavskiy, Mihail Jelezoglo  hem  Sergey  Çimpoeş brifingtä  audit  çıkışlarını taa geniştän açıkladılar.

Moldova hem Gagauziyanın Saymak palataları  2018-ci  yıldan  2020 yıladan audit  süresindä belli ettilär  kanona karşı gitmekleri bücetin harcamasında. Sonuç  kararda yazdırılı, ani  Bakannıık komiteti plana görä  gelirleri toplayamadılar.  2018-ci  yılda  gelirlerin sayısı  93% -ti, 2019-cu  yılda-  78%,ama 2020-ci  dä  sade  60%.

«Gelirlerin  iisilmesi negativ  belli ettilär  kendilerini  bücetin harcamak  tarafına da. Üüseldi bücetin  kreditları da, angıları  etişti  birkaç  milliona», — açıkladı Aleksandr  Tarnavskiy.

Gagauziya Halk topluşu başının yardımcısının Aleksandrt Tarnavskin  bakışına görä, Bakannıık komitetin beterinä bir sıra insana lääzımnı  programalar  durgundu.Uşakların doyurulması  liţey  klaslarda, aydın  küüyü. Saymak palata kendi  dokumentindä  nışannadı, ani  Bakannıık komiteti verer  subsidiyaları  ekonomika  agentlerinä  esaba almayarak  normativ  bazayı.

«Bölä  çalışȇr «At-Prolin»  ferması, neredä  safkan  atları  büüderlär. Auditorlar  belli ettilär, ani  kurum çalışȇr  bücet  paralarınnan. Subsidiyaların  sayısı  3  million. Çıkış ne? — Bakannıık komiteti devlet  kurumnarına  bücet  paralarını  verer kanona karşı», — nışannadı Tarnavskiy.

Deputatlar  nışannadılar, ani delegaţıyaları  karşılamaa deyni  paraların  harcanması  hep  normativ bazasında  yok. Bu  neetlerä  Bakannıık komiteti  kendi  başına  bücet  paraları  harcaamış. Bölä 2018 -ci  yılda  İnvestiţıya forumuna  2  million  verildi.

Hep  ölä  güreşmää  hem  durgutmaa  deyni  Covid-19  virusunu  rezerva  fondundan  23  million verildi. Ama  halizdän  sade  10  million harcaandı. Bundan kaarä 7  milliona yakın verildi, ki  yapmaa Valakneşin dolay bolniţasında  infekţıya  bölümünü. Ama  o paralar  orayı  etişmedi, remont  da  yapılmadı, çizgiledi  Gagauziya Halk topluşun deputatı  Mihail Jelezoglo.

«Bölä  boşa  harcamaklar  pandemiya dönemindä hem  şindiki zaman  — kanona karşı  gitmäk. Burada  kalkȇr  soruş, nekadar  dooru  hem  etika tarafından bücet  harcaanȇr», — söledi deputat.

Mihail Jelezoglo  nışannadı, ani  Bakannıık komiteti pek  çok harcȇȇr para  petrol mallarına.

«2021-ci  yılda sade başkan işlerindä  Bakannıı 7 maşınaya  58 bin leylik  petrol  malları almışlar. Yaraştırmaa deyni, Halk topluşu  hep o zaman  bütün  topluşa  deyni  190 bin leylik petrol malları almış», — söledi Mihail  Jelezoglo.

Saymak  palatasının çıkış kiyadında var  notlar  Gagauziya Halk topluşun tarafına da. Onnar  baalı  normativ bazasınnan hem  para harcamasınnan Gagauz Respublikası  hem  Gagauz avtonomiyası  günnerini  geçirlmesindä.