Ukraina vatandaşları, ani vatanında olan cenktän kaçıp geldilär Gagauziyaya, bir vakıda kalȇrlar zoorlamaktan zararlanmış insannar için reabilitaţiya merkezindä. O açıldıydı UNDP kurumunyardımınan.

Reabilitaţiya merkezindä Ukrainadan kaçan insannar için var hepsi koşullar,  haberledi merkezin başı Svetlana Georgieva.

«Burada insannara lääzımnı her bir  iş var — gigiena paketleri, ruba hem imek. Psihologiya yardımı var. Şükür ederiz  UNDP  kurumunu, ani onnar bizä pek çok yardım vererlär», — söledi Svetlana Georgieva.

UNDP kurumu giriştirilän PROON programasından paraylan yardım etti merkezdä ki durgunmuş insannar ii kabledilsinnär hem yaşasınnar burada.

«Biz  bölmeeriz zoorlamaktan zararlanmış insannarı hem insannarı, angıları türlü kötü halda psihologik uurunda bulunȇrlar. Biz yardım ederiz hepsi insannara. Burada bulunȇrlar karılar uşaklarlan barabar. Biz onnarı  savaşȇrız tutturmaa», — açıkladı UNDP Regional  kurumun koordinatoru Vitaliy Frȇkȇuţianu.

İnsannar, angıları bulunȇrlar bu Reabilitaţiya merkezindä,  nışannȇrlar, ani koşular pek ii.

«Burada pek islää.Var benim erim, benim içerim. Evroremont yapılmış. Bizi doyurȇrlar, hepsi, ne bizä lääzım, var».

 

«Biz pek beendik bu Reabilitaţiya merkezini. Bizä psihologiya yardımı da veriler».

Plana koyuldu taa 20 bölä Reabilitaţiya merkezini avtonomiyada açmaa.