M.Eminesku adına liţeyindä «Tekwill herbir okulda» proektin süresindä bilgilendirmäk klassı açıldı. Proekt ilerleder uşakların becermeklerini kompyüterın hem başka tehnikanın üürenmesindä bütünnä Moldovada. UNDP temsilcileri ilerletmäk programasına görä yardım ederlär devlettä informaţiya tehnologiyalarını giriştirmää. Onnar vizitlän geldilär Eminesku adına liţeyinä neetlän tanışmaa, nekadar ii üürenicilär IT tehnologiyalarınnan bir “ayakta”.

M.Eminesku adına teoretik liţeyindä informaţiya klassı ilerleder uşakların becermeklerini grafika hem web-dizayn programalarında, türlü mobil programalarını kurmaa, algoritm programasına hem başka. «Tekwill herbir okulda» programasının menedjerı Tatyana Alekseeva nışannadı, ani informaţiya laboratoriyasında var türlü eni kompyüter tehnikası. Gençleri informaţiya tehnologiyalarına üürederlär, ki gelecektä üüsek kaliteli uzmannar olsunar.

«Bu ilk yıl, açan Gagauziyanın okulları bu takım proektä katılȇrlar. Yılın süresindä onnar türlü programaları, dizayn kolaylıklarını üürenärdilär yapmaa. Bundan kaarä devlet üürunda yarışmaklarda pay aldılar hem türlü sekţiyalarda», — açıkladı Tatyana Alekseeva.

Üürenicilär yılın süresindä çok işä ürendilär da hazır kendi gelän zaanatlarını informaţiya tehnologiyalarınnan baalamaa. Onnar paylaştılar, ani türlü logoları hem ekologiya proektlerini şansora becererlär yapmaa.

Gagauziyanın üüretim bakanı Natalya Kristeva nışannadı, ani bu takım klasslar gelecään zaanatlarına yardım ederlär üüretmää da ilin konkurenţiyayi geçmää.

Tekwill proektı şindän sora 1 yılını tamannadı, 2024 yılına kadar var neettä devlettä 90 proţent üürenici onnan kaplamaa.