Komratta resim galereyasında  belli  ettilär  gagauz dilindä  en ii pangrammaları. 15 payalanın arasından 3 tarayıcı  çıktı. Yarışmak büük ayın 25-dän küçük ayın 7- dän  geçti.

M.Maruneviç adına Bilim-Aaraştırmak merkezi barabar  Simpals kompaniyasınnan  haberledilär gagauz dilindä en ii pangrammaya yarışmayı. Ama ideyä  bölä  yarışmayı  geçirmää geldi kurumun başına Dmitriy Voloşına. O nışannadı, ani yıldan zeedä  onnar  işledilär, ki  eni  şriftı çıkarmaa. Hazırlarkana  şriftı  kurucular  karşı  geldilär  gagauz dilindä pangrammaların yoksuzluunnan.

«Eer biz istärsäydik  bizim  devletimiz olsun  taa  ii  hem  zamandaş, istemeklerä  görä  gitsin,  herbirimiz lääzım  kuvedini  koysun», — nışannadı Dmitriy Voloşın.

Yarışmanın kurucuların laflarına görä, pangramma zenginnedecek gagauz dilini. Ki belli  etmää olannardan en islääsını, kuruldu  komissiyä, nereyi  baş uzmannar gagauz filologiya uurunda çalışannar, bilgiçlär, aaraştırıcılar  girdilär. 15 kişi  pay  aldı yarışmada. Onnarın arasından  ilk eri aldı  Tatyana Dolgova.

«Pek  islää, ani  bizdä  dolayda  var bölä  yarışmaklar, neredä  biz  kendi  becermeklerimizi  göstereriz», — söledi Tatyana Dolgova.

İkinci  er Aleksandra Kristeva — Yularjıya verildi. O söledi, ani  üürendiynän  yarışmak  için, o düşünmedän  geldi  karara pay almaa yarışmada. Ama yazmaa pangrammayı  diil  okadar  kolay  nicä görüner, nışannadı  Aleksandra.

«Biraz güreştim  bizim  gagauz alfabetinnän. Benim  pangrammamda sade bukva a tekrarlanȇr «, — söledi Aleksandra Kristeva – Yularjı.

3-cü  eri  Valentina Bujılovanın pangramması  aldı. Yarışmanın kurucuları  herbir  pay  alanı  nışannadılar  diplomnarlan.

Şindi avtonomiyanın kuvetleri çalışȇrlar, ki IT  bölümünü  yapmaa taa sorumnu  avtonomiyada.  Onuştan da  büük investiţıyalar yatırılȇrlar üüretim sferasına, nışannadı  Gagauziyanın başkanı  İrina Vlah. Başkan umutlanȇr, ani  IT zanaatlara  gençlär  isteyeceklär üürenmää.

Oluşta  açıklandı  ölä  fikir, ani bu  yarışmaları  heryıl  yakışȇr  geçirmää, ki  pangrammaları  gagauz dilindä  taa  ii  yapmaa.