90-cı yılların çeketmesindän Germaniyanın GIZ kurumu Moldovada geliştirer bir sıra proektlarını üüretim, saalıı korumak, tabiatı bakmak hem klimat uurlarında. Geçennerdä GIZ yardım etti tehnikaylan Komrat “Su kanal” kurumuna.

9000 özel hem 400 üridik çorbacılıklarına “Su Kanal” muniţipal kurumu su verer.  Almaniyanın hükümetin hem GIZ kurumun proektinä görä Komrat “Su kanal”  kurumuna verildi uzaktan kontrol etmäk tertiplerini, neylän kolaylandı iş uuru, nışannadı “Su Kanal” kurumun  öndercisi  Tatyna Slavioglo.

«GIZ  tarafından kablettik yardımı, tedarlıkları hem tehnikayı. Bu instrumetntlerin yardımınnan  taa kolay oldu artık kontrol etmää suyun uurunu pompalarda hem onun kalitesini”, — açıkladı Tatyna Slavioglo.

Orgtehnika sa yardım edecek ilerletmää çalışannarın işini, nışannadı GIZ kurumun öndercisi Zigmund Müller.

“Bıldırkı proektların çıkışlarının yardımınnan kararladık Moldovada ilerletmää proektların birboyunu, onnara katılı Gagauziya da. Elbetki bu uurda  kanalizaţiyaların düzülmesi hem su vermäk sistemaların ilerletmesi var”,  — açıkladı Zigmund Müller.

Hep ölä GIZ yardımınnan su vermäk kurumnarın temsilcileri Ggaauziyadan tanışmak vizitınnan hederlez ayın 16-dan 20-nädän  bulundular Almaniyanın 7 yaşamak erindä, orada onnar üürendilär bitki yıllarda geliştirilmiş zamandaş tehnologiyaların işini.

“Biz 7 yaşamak erindä  tanıştık su sistemalarınnan. Gördük, ani onnar hep ölä nicä da bizdä, ama okadar ki orada taa eni tedarlıklar. Onnarı var nasıl burada da geliştirelim, o üzerä da büün toplandık burada, olsun burada diil mehanika, ama biologiya paklamak sistemaları”, — söledi «Apă-Termo» kurumun başın yardımcısı Dmitriy Stoyanov.

Büünkü gündä Almaniyada en ii tehnologiyalar su vermäk hem paklamak uurunda. Orada bakılı hem geliştirili en ii su sızıntıları, onnarın suyu da en ucuz sayılêr bütün dünnedä.

GIZ kurumu kuruldu 1975 yılda, onun baş daavası erli kuvetlerä yardım etmää çözmää yaşayannarın dertlerini ii yaşamakları için.