Bitki günnerdä yaamış yaamurlar  getirdilär fayda güzlüklerä hem ilkyazın ekilmiş ekinnerä Gagauziyada. Nemnik verer büük şansları kabletmää ii bereketi.

Bitkti günnerdä Gagauziyada yaadı yaamurlar. Bütündän yaamış 16.5 mm yaamur. Onnar getirdilär fayda güzlüklerä hem da yardım ettilär papşoylar hem semiçkalar taa ii başlasınar büümää, haberledi Çiftçilik bakannın başı Аndrey Dimitroglo.

Yakında bakannıın uzmannarı dolanaceklar kırları, ki bakmaa büümnerin durumunu hem notalamaa nesoy bereket var nicä olsun bu yıl.

Bu yıl Gagauziyada ekildi yakın 45 bin ektar güzlük, onnarın arasında booday, arpa hem raps. Ekildi yakın 60 bin ektar 2-ci gruppanın ekinnerindän.

Çiftçilerdä şindiki zamanda yok pek büük zorluklar yakacaklan, zerä çiftçilik işleri bu sezonda başarıldılar, nışannadı Andrey Dimitroglo. Olaceklar zorluklar şansora bereketin toplamasında kimi çiftçilerdä, ekledi Çiftçilik bakannın başı.

Hav durumunu gözledän kurumun haberlerinä görä hederlez ayın 31-dän kirez ayın 2-nä kadar kimi dolaylarda bekleniler yaamurlar üülendän sora. Onnar da büük fayda getireceklär büüyumnerä.