Adetä görä  Kongaz küüyüdä  Hederlez ayın  bitkisindä geçirerlär sport gününü. O toplȇr üzlän sportçu hem küüyün yaşayannarını. Kendi ustalıını hem harakterini göstererlär diil sade professionallar, ama  sport sevenneri dä. Sport günündä bulundu bizim korrespondentimiz Zinaida Kanţır.

Üzlän sportçu toplandılar Kongaz küüyün stadionunda ki katılmaa yarışmaklara. Bulutlu hava engel olmadı olayın hazırlayannarına, yarışmaklar  geçti üüsek uurda.

Adetä görä yarışmakların  çeketmesinädan baaşışladılar te onnarı, kim koydu kendi kuvedini sportun ilerlemesinä.

Yarışmaklar çekettilär ilin atletikadan. Kızlar hem çöcüklar 60, 100 hem 800 metrada belli ettilär en  hızlı kaçannarı.

Fidannarın altında şahmata hem şaşki oynayannar güreşärdilär ilk erlär için diil sade  te onnarlan, kimin var çok ödülü, ama bu sport çeşitlerin sevennerinnän da.  Oyun kızgındı hem meraklıydı.

Stadionun bir payında oynarkana şaşkı, kenarlarında çekettilär edi hem beş komanda oynamaa voleybol hem basketbol. Komandalara toplandılar küüyün yaşayannarı hem okulların üürenicileri. Hep bu vakıt stadionun ortasıda  en küçük futbolcular üç klubun aralarında belli ettilär en kaavileri hem gösterdilär, ani  bakmadaan yaşlarına futbol gözäl hem  kızgın oyun.

Trenerların laflarına görä, bölä sport günnerini lääzım geçirmää diil sade bir keret yılda, ama taa zeedä. Neçinki sport — bu saalıklı yaşamak. Da bakıp güreşmäk ruhuna, angısı bütün gün duyulardı stadionda, var nicä sölemää, ani sportun gelecää var.

Nicä nışannadı yarışmakların baş daavacısı Dmitriy Esir, bu sport olayları pek faydalı insannara deyni, hem uşaklara brakıp kompyuterı gelerlär denemää kendi kuvedini.

Yortunun sonunda adetä görä geçtilär yarışmaklar serbest güreşmesindä, angılarında pay aldı pek çok  güreşçi. Matta  konkurenţiya kaaviydi, kimsey istemäzdi kalmaa aşaa.  En küçüklerdä vardı kolaylık nesa üürenmää taa becerikli sportçulardan. Diri baaşışları aldılar en kaavilär. Oluşun sonunda  kaldırdılar giräyi hem çektilär kanatı. Hepsi yarışmakların  taraycıları  kablettilär diplomnarı hem para baaşışlarını.