Komrat A.Valkov adına muzika okulun üürenicileri yılın çıkışı konţerdinnän kultura evin sţenasına çıktılar.

Bu yıl Komradın muzika şkolasını  34  üürenici başarȇrlar. Onnnarın arasında kemençecilär, pianocular, akordioncular, gitaracılar. Yıl –yıldan muzika şkolasında üürenilän instrumentlerin saysı zeedelener. Bu yıl şkolanın öndercilii plannȇȇr eni insrumenti geliştirmää — daulları.

Okulu bitirennär Vitaliy Kiräkov hem Sergey Semönov üürendilär gitara çalmaa. Onnar annadȇrlar, ani muzikaylan zaanatlanmak en ilkin terbieder ruh zenginniini.

“Bän ileeri dooru da muzikaylan zanaatlanacam, ama kendim için, kolecä üürenmää gitmää düşünmeerim. İsteerim olmaa hayvan doktoru, yada muzika üüredicisi. Muzika benim yaşamamda herzaman olacek”, — açıkladı Vitaliy Kiräkov.

 

“Bän düşünmeerim ilerletmää muzikacılıımı, cünkü bän kendimä deyni üürenerim. İlk klaslara gelän uşaklara isteerim dilemää dayanmak, çünkü sade bu kalitä bana yardım etti başarmaa şkolayı”, — söledi Sergey Semönov.

Okulun taa bir başaranı Kristina Kara piano çalmaa üürendi. Bu gün o danıştı ilk klasın üürenicilerinä.

“Bän 7 yıl piano çalmaa üürendim. Düşünerim taa, ne ileeri dooru yapacam. Muzika, elbetki, benim yaşamamda olacek, çünkü fortepianodan kaarä bän taa türkü çalȇrım. Muzika benim yaşamamın bir payı oldu. Muzika o şaşılacek bir dünnä. Muzikanın yardımınnan bizim cannarımız çiçek gibi açȇr”, — söledi Kristina Kara.

Komrat muzika şkolasının başı Dmitriy Timofey nışannadı, ani başarannarın 15% -tän zeedesi ötää dooru muzikacılıklan yaşamasını baalamaa isteerlär.

“Üüredicilerimizin 75% proţentı bizim okulumuzu başardılar. Bän herzaman söleerim, ani Komratta var bir yol: muzika şkolası, koledj, universitet hem sora geeri muzuka şkolasına onnar üüredici olarak dönerlär”, — söledi Dmitriy Timofey.

Büünkü gündä  Komrat A.Valkov adına muzika şkolasında 300 uşaktan zeedä üürenerlär.