Çiçek ayın 20-dä avtonomiyada 500-dän zeedä kişi birleşik gagauz dilindä diktantına katıldılar. Bu yarışmayı Üüretim bakannıı hem M.V.Maruneviç aadına bilim — aaraştırmak merkezi birliktä hazırlȇȇrlar hem geçirerlär. Bu yıl bu olay “Ana dili” yortusuna hem anılmış gagauz yazıcısının, dramaturgun, folklorcunun, bilimcinin D. Tanasoglunun 100-cü yıldönümünä adalıydı.

Yarışmanın çıkışlarını hederlez ayın 27-sindä açıkladılar.

“Gagauz dilimiz anamızın südünnän geler. Gagauz dilimiz bizim geleceemiz. Gagauz dili olmasa gagauzlar hiçbir zaman kalamayacȇklar bu dünnedä. Şükür ederim herbirini, kim katıldı bu akţiyaya. Düşünerim, ani önümüzdeki yılda pay alacȇk taa da çok kişi. Yaşasın Ana dilimiz!”, — danıştı diktantı yazannara M.V.Maruneviç adına bilim — aaraştırmak merkezin başı İrina Konstantinova.

Diktantın yazannarın aarasından 6 kişi seçildi. Hepsi onnar ödüllendi.

13-19 yaşlar arasında ilk eri kazandılar:

1er — Valentina Sabiya, Kongaz küüyün N.Çebanovun adına gimnaziyasının 9-cu  klasın üürenicisi;

2 er —  Nikolay Galaţan, Kıpçak küüyün Boris Yanakoglunun adına teoretik liţeyin 12-inci  klasın üürenicisi;

3 er —  Kristina Kuyujuklu Kıpçak küüyün Boris Yanakoglunun adına teoretik liţeyin 12-inci  klasın üürenicisi.

20 yaştan yukarı:

1 er  — Lidiya Üsümbeli, Kıpçak küüyün Boris Yanakoglunun adına teoretik liţeyin gagauz dili hem literatura üüredicisi.

2 er — Alöna Uzun KDU studenti.

3 er — Valentina Tulba-Çebanova, Gagauz Radiosunun çalışanı muzika- kutlamak programasının götürücüsü.