Gagauziyada  2018-ci  yılda beeri  başladılar kutlamaa kultura izmetçilerinin zanaat gününü. O koyuldu hederlez ayın 27-nä  — anılmış  yazıcının, ilk gagauz istoriya hem etnografiya muzeyin  kurucusunun Dmitriy Karaçobanın duumaa günündä.

Büün yortulu  oluşta  bir zala toplandılar  türküclär, oyuncular, resimcilär, aktörlar, biblioteka çalışannarı, ki  kutlamaa kultura çalışannarın gününü.

«Siz Gagauziyanın kulturasını eni  kaliteli  uura kaldırȇrsınız. Hergün çalışȇrsınız, ki bakmayarak  hepsi  karşı  gelän zorluklara bizim halk  hepsini  enseyecek», danıştı kollegalarına Gagauziya kultura Bakannıın başı  Marina Semönova.

«Kultura bizim devletimizdä büük rolü oynȇȇr hem önemli daavayı çözer — birleştirer  Moldovanın herbir  milletini  bir  bütün  dostlu  halka», — nışannadı kultura bakanı.

Kultura izmetçilerini kutladı Gagauziyanın başkanı İrina Vlah.

«Büün bu zenginnikleri terbitmää  dünnedä  zor, ama  siz ii  bu  daavayı  aslıya çıkarȇrsınız. Bütün ürektän sizi kutlȇȇrım zanaat yortunuzlan. Şükür, ani siz varsınız, seversiniz zanaatınızı hem missiyanızı doru  yoldan götürersiniz», — söledi başkan.

Moldova kultura ministrusu Sergey  Prodan premiyalan hem şannı gramotaylan  Moldovanın kultura ministirliindän baaşladı «Düz-ava» ansamblisinin türkücüsünü  İrina Poydolovayı, Komradın muzika okulun  başını  Dmitriy  Timofeyi hem kultura Bakannıın uzmanını Elena Sarıyı.

«Halkın kultura vaarlıı diil  sade onda,  neyi  biz  kablettik  bizim dedelerimizdän, ama  te o, ne biz  kendi  evlatlarımıza  verecez. Onuştan da büük daava önümüzdä  var korumaa, ilerletmää hem gagauz dilindä  lafetmää. Sade  ozaman  gagauzlar  kendi  halkını  koruyacȇklar», — nışannadı Sergey  Prodan.

Moldova Parlamentin deputatı İvanna Köksal kutladı kultura çalışannarını  zanaat yortsunnan.

«Biz  bir dä  gün  sizsiz hiç  yaşayamayacez. Te neylän siz zanaatlanȇrsınız bizi mutlu  yapȇr. Biz bütün ürektän sizi  kutlȇȇrız. Sizin işiniz belli, biz onu  göreriz. Hodul  duyȇrız, ani  siz varsınız», — söledi İvanna Köksal.

Oluşun süresindä en ii kultura izmetçilerini  nışannadılar  gramotalarlan.

Haberin fotosu İrina Vlahın facebook sayfasından alındı