Devlet hem dolay olimpiadalarında bu yıl pay aldılar 1,5 bin üürenicidän zeedä bütün Gagauziyadan.  Tarayannarı ödülledilär Komrat kasabasının kultura evindä.

Respublika olimpiadalarında pay aldılar 234 üürenici, onnarın 42-si üüsek bilgileri gösterdilär. Dolay olimpiadalarında da 865 üünenicidän 280-ni ödül kabletilär.

Üürenicilerin kimisi pay aldılar birkaç olimpiadada birdän. Bu iş engel etmedi onnara üüsek bilgileri göstermää dä ödül erlerini kazanmaa.

“Pek sevinerim bu sţenada bulunmaa. Yoktu umudum, ani bukadar çok er kazanacam. Şükür ederm üüredicilerimi ani beni inandılar”, — söledi Çadır-Lunga kasabasının M.Guboglo adına liţeyin üürenicisi Evgeniy Lülenov.

 

“Şükür ederim bu yortu için. Şükür ederim üüredicimi, angısı inandı hem hazırladı beni olimpiadalara”, — söledi  Kıpçak küüyünün B.Yanakoglo  liţeyin üürenicisi Nikolay Galaţan.

Gagauz dili hem literaturası olimpiadasında ödül erlerin taa çoyunu kazandılar Tülüküüyünün S.Ekonomov adına liţeyin üürenicileri.

“Bu yıl üç 1-ci hem bir dä 2-ci er respublikada, hem üç 1-ci er bir dä 3-cü regionda. Bravo uşaklara. Onnar çok kuvet koyȇrlar hem büük havezlän üürenerlär Ana dilini. Bän bununnan çok hoşluyum”, — söledi  Tülüküüyünün S.Ekonomov adına liţeyin gagauz dili hem literaturası üüredicisi Anna Uzun.

 

“Sayȇrım, ani hepsi uşaklar lääzım ii bilsinnär kendi Ana dilini. Biz dä ileeri dooru savaşacez terbietmää bu sevgiyi kendi uşaklarımızda”, — söledi  Tülüküüyünün S.Ekonomov adına liţeyin üürenicisi İrina Zirin.

 

“Çok sevinerim, ani büün burada bulunȇrız  hem alȇrız hepsi baaşışları, saa olsun üüredicimiz. O bizi hazırladı”, — söledi  Tülüküüyünün S.Ekonomov adına liţeyin üürenicisi Viktoriya Uzun.

 

“Çok mutluyum bulunmaa büünkü ţeremoniyada.  Hodullanȇrım Ana dilimnän hem gün-gündän taa çok üürenmää onu savaşȇrım”, — paylaştı hep bu liţeyin üürenicisi Aleksandr Kolesnikov.

 

“İsteerim şükür etmää üüredicilerimi, onnar kendi inanınnan bana yolu açtılar”, — sçledi  Çeşmäküüyünün liţeyin  üürenicisi Viktoriya Belekçi.

 

“Bizim liţeyimizdä var çok akllı uşaklar, aarif uşaklar. Saa olsun üüredicim.  İsteerim sölemää, ani gagauz duudum gagauz da ölecam”, — nışannadı Tülüküüyünün S.Ekonomov adına liţeyin üürenicisi Anastasiya Popova.

Olimpiadalın pay alannarın saysı yıl-yıldan zeedelener, nışanndı Gagauziya üüretim baş bakannıın başı Natalya Kristeva.

“Bu salonda okadar çok uşak büün var, onnar bizim gururumuz. Pek sevindirer, ani pandemiya belli olmadı uşakların bilgilär uurunda, da onnar gösterdilär pek üüsek başarıları. Bu yıl seftä geçti başlankı klaslarda da olimpiadalar. Uşaklar bu işi pek sevdilär. Büük meraklıklan bu yıl uşaklarımız pay aldılar intelektual oyunnarında da. Bu oyunnar okadar meraklı, ani herbir küü şansora katılȇr onnara”, — açıkladı Natalya Kristeva.

Tarayannarı kutladı Gagauziya başkanı İrina Vlah. O açıkladı kendi umudunu, ani bu uşaklar gelecektä ayıraceklar ölä zanaatları, angılarınnan kaldıraceklar avtonomiyanın uurunu üüseklää.

“Sizin başarılarınız vererlär bizä inan bizim gözäl gleceemizä. Bän sizä “Çempion” deerim, hem inanȇrım, ani çempionnarın sayısı azalmayacek”, — söledi başkan.

Olimpiadaların pay alannarı kablettilär diplomnarı hem para baaşışlarını.

Preview: İrina Vlahın facebook sayfasından