İlerletmää deyni sportu Gagauziyada geçirilerlär türlü sport olayları. Büük Vatan Cengin veteranının Nikolay Tretyakov adına  liţeyindä geçti onu anmak için futbol turnirı.  Nikolay Tretyakov verdi kendi yaşamasını koruyarkana  Komrat kasabasını. Yarışmaklarda pay aldı 5 komanda kasabanın şkolalarından.

Nikolay Tretyakov adına liţeyin stadionunda toplandı 5 futbol komandası kasabanın üürenmäk kurumnarından, ki belli etmää en kavileri bu sport uurunda.  Olayın baş neeti —  meraklandırmaa uşakları istoriyaylan, insannarlan, angıları verdilär yaşamaklarını, ki biz yaşayalım uslulukta.  Futbol turnirın  geçirmesinin ideyası peydalandı  okulun  üüredicisindä Nikolay Sariogluda.

“Bu yıl bizim liţey başladı  işlettirmää  programmayı “futbol her bir klassa”. Bän bu  okulda çalışȇrım bir yıl, da onun içindä  biz geçirdik bir turnir başlankı  klaslarda, bu pek ii çıkış, uşaklar pay alȇrlar turnirlarda. Büün biz  geçireciiz 4-5 klasların aralarında”, — açıkladı Nikolay Sarioglu.

Liţeyin başı Polina Pıntä  nışannadı bölä oluşların  önemliini uşaklara deyni.  Uşaklar bulȇrlar eni dostları, en önemli da , ani saalıklı yaşȇrlar sportlan zanaatlanarkana.

“İdeyayi verdi  bizim saalıı hem güüdeyi kaaviletmäk dersleri üüredicimiz hem trener Nikolay Sarioglo. Biz savaşardık tutturmaa onu  hem çıkarmaa aslıya bu işi. Bu oluşta pay alȇrlar hepsi liţeylär dä isteerim şükür etmää onnarın başlarını, ani  katıldılar oluşa”, — söledi liţeyin başı.

Turnirın süresindä geçti diil bir matç,  hepsi uşaklar savaşardılar oynamaa bütün kuvetlän  da göstermää, ani maasuz onnarın komandası, okulu en kaavi.  Oyunun süresindä oldular gözäl gollar, duyulardı kızgınnık.

“Biz geldik Karaçoban adına liţeyindän  ki göstermää , nicä lääzım taramaa, biz oynayacez”.

“Bän geldim burayı taramaa. Bän beenerim turnirı, futbolu. Geldim Karaçoban adına liţeyindän”.

“Biz geldik oynamaa turnirdä. Bän beenerim futbolu. Dinnernerim oynarkana hem geldik taramaa”.

Turnirin daavacısının sportçunun Sergey Roşkanın  laflarına görä,  tanıştırmaa uşakları futbollan bu ii adet. Da erlem  onnarı taa küçüktän  üüredärsaydık götürmää saalıklı yaşamayı, ozaman  olacek saalıklı  evlat boylarımız, sayȇr sportçu.

“Bän sayȇrım, ani bu olay pek önemli  uşaklara deyni, neçinki  uşaklar  eni  becermeklärlän tanışȇrlar, oynȇȇrlar biri-birinnän.  Bana pek  ii bulunmaa burada da götürmää daava uurunu. Getirerim aklıma kendimi, bän sevinärdim oynamaa, ama bizdä yoktu professional davaacılar”, — annattı Sergey Roşka.

Komratta sportun ilerletmesini alȇrlar esaba. Bitki on yılın içindä  sport meydannarın  hem  futbol meydannarın sayısı kasabada zeedelendi. Primar  Sergey Anastasov kendisi bol vakıdında sport yapȇr, oynȇȇr  futbol hem voleybol.

“Bizä pek islää görmää sizin okulunuzda  bukadar komanda, da isteerim  şükür etmää  hepsi üürenmäk kurumnarın başlarını, ani verdilär kolaylık komandalara pay almaa bu olayda. Ne baalı  futbollan, kasabada var çok futbol meydanı, taa düzecez dä, ki  insannar zanaatlansın sportlan. Hepsinä büük becermeklär hem taramaklar isterim”, -sölediprimar.

Oyun meydanında üçüncü er için  karşı karşıya geldilär  Dm. Karaçoban  hem G. Gaydarjı adına liţeylerin üürenicileri. Oyun kızgındı hem  meraklıydı. Matçın bitkisinädän  sayı 1:1 oldu. Ama bitki sekundada D. Karaçoban   adına liţeyin komandası  urdu  taa bir gol da kazandı üçüncü eri.  Matçın  sayısı sayıylan 2:1 bitti.

İlk er için  güreştilär  N. Tretyakov hem  M. Emineskun adına liţeylerin futbolcüları. Oyun  meraklıydı. Uşakların üzündä sevinmelik hem istemäk taramaa görünärdi.  İlk eri kazandı N. Tretyakov adına liţeyin komandası. İkinci erä kaldı M. Eminescu adına liţeyin futbolcuları.

Yarışmakların çıkışlarına görä hepsi kabletti  diplom, ödül hem komandadan komandaya geçän kupayi. En önemli, ani uşaklar kablettilär ii duyguları  hem dostlaştılar. N. Tretyakovu anmak turniri  geçirilecek  her yıl.