Büün Moldova Parlamentin oturuşunda deputatlar kayıl oldular  Genel prokuraturasının danışmasınnan hederlez ayın 19-dan, ani «Şor» partiyasının iki deputatını lääzım imunitetsız brakmaa.   Onnar Marina Tauber hem İlan Şor.

Devletin Baş prokuraturası danıştı MD Parlametin deputatlarına, ani onnar çıkarsınnar imunitetı iki kişidän Şor partiyasından. Bunun için danıştı MD genel  prokurorun işini bir vakıda götürän Dmitriy Robu.

«Annȇrım, ani biz bu işi biterecez. Bu iştä birkaç epizod baalı “asir çalmasınnan”. Büün bizdä var çok fakt, ani bu kişilär bu işlerä baalı», — söledi Robu.

“ŞOR” partiyasının deputatı Marina  Tauber açıkladı, ani onnar korkmȇȇrlar baş prokuraturanın kararından.

«Biz barabar İlan Şorlan, angısı yok büün burada, ilk keret seslerimizi verecez, ani çıkarsınnar imuniteti bizdän. Bizä diil lääzım immunitet, biz korkmȇȇrız. Biz prokuraturaylan barabar işleyecez. Biz umutlanȇrız, ani bu iştä politika  karışmadı», — söledi Marina  Tauber.

Parlamentä geldi dört danışmak prokuraturadan — iki soruş baalı Ceza Kodeksın  243 statıyasına hem iki soruş baalı Ceza Kodeksına 190 statıyasınnan.

Haberin preview patredi primul.md saytından