Merkezdän gelän finansları Gagauziyanın şkolalarına vermäk için soruşunu bakarkan, deputatlarda peydlandılar kimi soruşlar.

Gagauziyanın Üüretim bakanı Natalya Kristeva nışannadı, ani merkezdän gelän finansları teklif ediler vermää üüredicilerä transport ödemesi için, uşakları gezdirmäk için, küçük gimnaziyaları finanslamaa deyni hem kimi okullarda sanitar odalarını düzmäk için.

“Büünkü gündä 2 mln ley lääzım bu uura vermää. Gagauziyada her yıl düzüler 3,4 sanitar odası. Büün sanitar odaları yok Bucakta, Çebanov adına gimnaziyasında hem Rudenko adına üürenmäk kurumunda. Bu finanslarlan biz yapabilecez 3 sanitar oadasını”, — açıkladı Natalya Kristeva.

GHTdeputatı Elena Ürçenko  nışannadı, ani bu kararı lääzım kabletmää, çünkü düzüntücülük işlerini en uygun yaz dinnenmäk vakıdında geçirmää.

“Diil lääzım uzaa brakmaa bu soruşu, çünkü  ileredä yaz dinnenmäk ayları. Bu vakıt en uygun remont için. Bu uzun hem zor bir iş, onuştan büün lääzım kabledelim bu kararı”, — nışannadı deputat.

Gagauziyanın Bakannık Komiteti başın yardımcısı Olesä Tanasoglo nışannadı, ani sanitar odaların düzülmesi soruşuna katılȇrlar halklararası partnörlar da.

“Bizimnän barabar bu yıl işleer UDNP kurumu hem Amerikanın büük elçilii. 3 sanitar odasını biz düzdük merkez komponentin yardımınnan. Bundan kaarä üürenmäk kurumnarın öndercileri yakışȇr danışsınnar primarlara “Evropeyskoe selo” proektinä katılmak için”, — açıkladı Olesä Tanasoglo.

GHT deputatları açıkladılar, ani bu soruş için lääzım taa bir sıra dokumentleri Halk Topluşuna vermää, bununnan teklif edilän soruş geçmedi.