Halk Topluşun deputatları kablettilär kanonu „Bakannık Komitetin bakannıkları için”. Onu lääzım olacek imzalasın Gagauziyanın başkanı İrina Vlah.

Законопроект «О центральных отраслевых  Управлениях»    разработал  заместитель председателя  НСГ  Георгий Лейчу.  Депутаты НСГ отметили, что он регламентирует работу законодательной и исполнительной власти.

Bakannık Komitetin bakannıkları için kanon proektini hazırladı Halk Topluşun başının yardımcızı Georgiy Leyçu. Deputatlar nışannadılar, ani eniliklerdä bakılı Halk Topluşunun hem Bakannık Komitetin iş sırası.

“Kanoında bakılı kanon kurmak hem önetmäk kuvetlerin baalantıları. Çünkü, Gagauziyanın baş kanonunda bakılı, ani hepsi kuvetlär baalı biri birilerinä. Biz geçirdik cümnä seslemelerini, maasus komisiyalarının aralarında oturuşları hem sözleşmeleri, da kararladık diişilmeklerin geliştermelerini, o üzerä kaldı seslerimizi verelim, da diiştirelim birkaç bölümü Bakannık komiteti için kanonunda”, — söledi deputat Mihail Jelezoglo.

Kanon proektin avtoru Georgiy Leyçu nışannadı, ani eniliklerdä bakılı doorutmaa kuvetlerin iş uurunu, hem bakannıkların iş kolaylıklarını, angıları Bakannık komitetinin uurunda bulunêrlar. Kanonda hep ölä bakılı bakannıkların kurulması, işi, kuvetleri, angıları İspolkomun uurnda bulunêrlar. Kanonda hep ölä bakılı, ani GHT hem Başkanın var hakları karışsınnar bakannıkların işlerinä sade ozaman, açan onnarın kararları Gagauziyanın baş kanonnarına karşı koyêrlar.