Gagauziya Halk Topluşu (GHT) Moldova Parlamentinä danıştı kanon iniţiativasınnan Seçim Kodeksına diişilmeklär yapılsın. Kanon iniţiativasına görä, teklif ediler ki parlament seçimnerindä deputatları Gagauziyadan birmandatlı sistemasına görä ayırsınar.

Moldova Parlamentinä yollandırılacek kanon iniţiativası baktırȇr Seçim kodeksına diişilmekleri. Bu diil eni iniţiativa, ama Parlament onu baktmadı, onuştan teklif ediler bu kanonun konţepţiyasını kabletmää, söledi GHT oturuşunda deputat Aleksandr Dülger.

Birmandatlı bölümündä ilk eri o deputat alacek, kim 50 proţentan zeedä ses toplayabilecek. Er kimisindä lääzımnı seslär olmarsa, seçimnerin ikinci turu geçecek.

“Bizdä Moldovada proporţional sistemasına görä bir milli bölüm var. Gagauziyada 5 deputat yaşayınnarın sayısına görä lääzım ayırılsın Evropada gibi İtaliyadakı Üülenki Tirolda hem Alan adalarında Finländiyada”,  — söledi deputat.

Proektı  hazırladılar GHT deputatları Georgiy Leyçu hem Nikolay İvançuk.

Politolog Korneliu Çurä sayȇr, ani devlet kuvetlerindä bu teklifä skeptik bakışı var.

«Diil dooru bu iniţiativayi maasuz avtonomiya için kabletmää. Bütünnä bu iniţiativada var dooruluk. Ama taa ii olaceydı karışık seçim sistemasına dönmää, angısına görä mandatların yarısı majoritar sistemasına görä verildi. Ozaman Gagauziyada vardı nasıl parlamenttä kendi deputatları olsun. Düşünerim ki bu ii ideya, ama birleşik konteksttä bakılsın lääzım», — söledi politolog.

Büünkü gün MD Parlamentin 101 deputatı proporţional sistemasına görä, partiyaların listelerinä görä ayırılȇr.