Födor Kioroglo Kongazçik küüyüdän 45 yıl işledi erli Kultura evindä. Kulturaya çok yıllık izmetçilik için Födor Mihayloviç oldu ilk, kim avtonomiya uurunda kabletti “Gagauziyanın şannı kultura izmetçisi” adı. Hep ölä Födor Kioroglo Gagauziyanın şannı yaşayanı.

Askerliindän sora Födor Mihayloviç Kioroglo döndü geeri ana tarafına Kongazçik küüyünä da doplayıp «Bucaan yıldızları”  folklor grupasını çeketti Kultura evindä çalışmaa.

«Kollektivdä işlärdilär karılar, angıları üzüm toplardılar, kolhoz işleyenneri. 7 kişi çalışardılar», — getirer aklına Födor Mihayloviç.

Kultura evindä Födor Mihayloviç çalışardı direktor taa 1988 yıldan, 2017 — ci yıldan beri bu işi onun torunu ilerleder.

“Bän ona pek yardım ederim. Benim becermeklerim ona lääzım. O pek islää çalışkan bir çocuk», — sçleer torunu için Födor Kioroglo.

Födor Mihayloviçin torunu Mihail Dimitroglo pek sever hem hodullanȇr, ani onda var ölä şannı dädu.

«Benim dädum bana pek yardım eder. Genä kollektivi topladık da işleerim. Nezaman var bendä soruş bän ona danışȇrım».

Födor Kioroglonun karısı Fedora herzaman yardım edärdi kocasına herbir iştä.

«Bizdä çok iş vardı, bän dä diskotekada avşamnen işlärdım. Bilet satardım. Uşaklarımızı da bakardım, bizdä üç kız var», — annattı Fedora Kioroglo.

Kongazçık küüyünün primarı nışannadı, ani Födor Kioroglo çok kuvet koydu ki kultura küüdä ilerlesin.

«O pek büük iz  braktı kulturamızda. Bizim küü kulturamız ilerleer. Hepsi kultura olaylarını  bizdä geçirärdi», — söledi primar Dmitriy İkizli.

Klisenin din izmetçisi Boba Nikolay annatı, ani  Födor Kioroglo  pek talantlı  bir adam.

“Adȇrım bu büük insana saalık, küvet hem çok yıl taa yaşamaa bu dünnedä bizimnän barabar», — söledi Boba Nikolay.

Kongazçik aksakallar sovedın administratoru Elena Ostaş kutladı Födor Mihayloviçi onun 75-ci yıldönümünnän.

«Biz onu kutlȇȇrız hem adȇrız ona saalık, bereket. O pek bir islä adam, angısı üç kız  büüttü», — söledi Elena Ostaş.

Kongazçik küü aksakallar  sovedı verdi Födor Kiorogloya diplomu onun başarılı işi için kultura uurunda.