Hederlez ayın 25-dä Komrat muniţipiyasının S .Demirel adına gimnaziya — uşak başçası nışannadı beşinci yıldönümünü.

Bakmadaan, ani geşti sade beş yıl, Komrat muniţipiyasının Suleyman Demirel adına uşak başçasını başardı çok uşak. Her  yıl üürenmäk kurumu hazırlȇȇr onnarı okula. Terbiyedilennerin sayısı da zeedelener.

“Uşaklar-bizim çiçeklerimiz. Biz onnarı severiz, baaşlȇrız onnara gözellii. Seviniz onnarı, da cuvap olacek hep ölä sevgi onnarın tarafından,” — nışannadı S. Demirel  adına gimnaziya — uşak başçasının başı Olga Tabakar.

«Erlem, okulda varsa maasus yortular, uşak başçasında her ay bizdä yortu. Gelin bizä erlem çanınız istärsedi sevinmelik», — söledi o.

Komrat dolayın başı İvan Topal nışannadı, ani üürenmäk tarafından yapıldı hepsi koşullar ki üüretmää uşakları.

«Yapıda var hepsi lääzımnı avadannıklar, belli, ani uşaklara yapȇrlar ii koşuları .Veriler becerekli terbiyetmäk da 120 uşak var nicä gitsinnär birerdä  gimnaziyaya», — nışannadı İvan Topal.

Uşakları üürederlär profesional uzmannar. Onnar vererlär uşaklara bilgi hem kendi sevgisini, urguladı üüretim kurumun metodistı Oksana Mutkoglo.

«Bizdä çalışȇr 10 üüredici-terbiedeci hem 14 yardımcı uzman. Hepsi onnar uşakların  terbietmesini yapȇrlar üüsek uurda», — söledi o.

  1. Demirel adına gimnaziya — uşak başçası açıldı 2018 yılın küçük ayında. Yasla var nicä kabletsin 100 uşak.